XXI. századi inkvizítorok, modern boszorkányperek Brüsszelben


Európa késésben van velünk szemben.
Nálunk már Könyves Kálmán az 1100-ban a tarcali zsinaton meghozott határozatai között kijelentette, hogy
„De strygis vero quae noj sunt, nulla amplius quaestio fiat“ , vagyis hogy
„A strigákról [boszorkányokról] pedig, mivel ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálat ne tartassék.“

És ezzel gyakorlatilag meg is szűntek nálunk – itt a Lajtától keletre – a boszorkányperek.
Ellenben Európában a Lajtától nyugatra még az 1700-as években is voltak boszorkányperek, sőt – akármilyen hihetetlen –, még a XX. században is, amely vádlottjának, Helen Duncantnak végül Churchil kegyelmezett meg…
Ezekután nem is szabadna csodálkoznunk, hogy a XXI. században is rendeztek boszorkánypert.
Ugyan itt nem egy személy ellen, hanem egy egész ország, vagyis Magyarország ellen folytatták ezt le.
Mert mi is egy boszorkányság fogalma?

Az ördöggel cimborálás
a megrontás,
a jövendölés, és
az igézés

És most nézzük meg, mik is voltak valójában azok a vádpontok, ami miatt Magyarországot a vádlottak padjára idézték:

Az ördöggel cimborálás…, vagyis az EU-val ellentétben a Putyinnal és Erdogánnal történő pozitív tárgyalások.
A méregkeverés… megmérgezi a magyar politika az egységes európai liberális légkört.
A megrontás…, mivel Magyarország megrontja az európai emberek gondolkozását, és azokat „rossz irányba“ tereli.
A jövendölés…, amivel Magyarország prófétai meglátással az európai kultúra szétesését vizionálja, és végül
az igézés…, mert az egykori egységes keresztény Európa felidézésével megigézi az embereket, és ezzel kárt okoz a kialakított (!) liberális egységben.

Ezek alapján, azt hiszem még a kétkedők is beláthatják, hogy Nyugat-Európában még most is kísért a boszorkányperek hangulata, és hogy most szeptember 11 és 12 között valójában Európa újkori boszorkányperét élhettük meg Brüsszelben.
Ezt bizonyítja, hogy itt minden úgy is zajlott, mint évszázadokkal ezelőtt. Amikor már csak a vádpontok egyedüli felolvasása is szörnyülködést váltott ki a hallgatóságból, oly annyira, hogy inkább elhitték minden szavát – hiszen miért is hazudnának? – nehogy kontrollálniuk kelljen is valamit ebben a „bűnös barlangban”.

Mert most ezzel a büszke lépésével akarta Európa ismét bizonyítani, hogy ura a helyzetének, és nem tűri meg a máshogy gondolkozókat maga között.

Vagyis vegyük észre, hogy ez egy próba, egy kirakatper (Musterprozess) volt, amit mi magyarok sajnos igencsak jól ismerünk az 50-es évek magyar történelméből, vagyis a koncepciós perek azon időszakából, amikor kínzásokkal, zsarolással, elvonásokkal, és sokszor halállal (vagyis kivégzésekkel) büntették azokat, akik „kilógtak a sorból”.

Minden megismétli magát.

Akkor is hamis vádak alapján ítélkeztek, mint most is, hiszen nem volt hivatalos vizsgálat, nem küldtek ide hozzánk hivatalos vizsgálóbizottságot.

Nem adtak lehetőséget a védekezésre akkor sem, mint ahogy most is hét percet kapott a bevádolt ország miniszterelnöke a „védőbeszéde” elmondására.

Az ítélet hozók, nem a „római jog” szerint ítélkeztek akkor sem, mint ahogy most sem, a szavazatok kiértékelése során.
Végül pedig a máglyarakás körül örömünnepet ültek az ítélkezők, ahogy most is, amint ezt látni lehetett a szavazás eredményének kie után.

Mert úgy látták, győztek.

Kipróbálták az erejüket. Kipróbálták hogy ez a széthullóban levő Európai Unió, még azért milyen erőset tud harapni… Ki akarták mutatni a foguk fehérjét…

Igaz ezt nem merték Franciaországgal vagy Németországgal elkezdeni, ahol pedig a szabad média hangja valóban csak fedő alatt működik, ahol a két-három feleséggel rendelkező migránsok miatt a monogámia már úgy látszik elvesztette az általános európai érvényességét, ahol a nők egyenlőségét az egyre nagyobb bevándorló népesség teszi kérdésessé… Mert úgy-e féltek, hogy ebbe ott beletörne a foguk… Ezért egy kisebb országgal próbálkoztak. Ott nézte meg az Unió, hogy ez a kísérlet sikerül-e?

És így kipróbálta az Unió, hogy a felvetett hamis vádak funkcionálnak-e… És funkcionálnak!
Aztán tudni akarják, hogy alakul egy ország sorsa egy ilyen európai döntés után. Mi történik az országban? Összeomlik gazdaságilag, vagy sem. Lesznek-e ott politikai zavargások, vagy sem?

A részükről természetes, hogy ezt nem próbálhatták ki egy gazdaságilag potensebb országban, hiszen az magával ránthatná az egész Uniót (Elég volt a Brexit, mondogatják) Ez tehát egy újabb okot szolgáltatott arra, hogy egy kisebb országgal próbálkozzanak.

Ott kell tehát megmutatni, hogy mekkorát tud rúgni egy elefánt a kisegér hátsójába.
Aztán, ha minden a terv szerint megy, akkor ezzel a „példás és nemes tettükkel” majd később zsarolni tudják a nagyobb, renitens országokat, mondván, ha nem paríroztok, ti is így jártok, veletek is ez fog történni.
Ezért kellett tehát Magyarország ellen hamis vádakat összeállítani. Mert hiszen ezzel megmutathatták azt is, hogy még egy ártatlan és becsületes országgal is ki tudnak kezdeni.

Ezért kellett Orbán Viktor beszédére a szokásos 21 perc helyett 7 percet engedélyezni.

Ezért próbálták meg a szavazásnál a 2/3-os többséget egyszerű többségre változtatni, és amikor ezt végül nem tudták elfogadtatni, akkor ezért vezették be, hogy a „tartózkodó” szavazatokat  „NEM JELEN”-ként értékeljék. Ez pedig jogellenes, ugyanis – nem vagyok egyedül a véleményemmel, hogy – ezt a 2/3-os többséget úgy érték el, hogy a 48 tartózkodást, mint nem jelenlevőt vették…

Ez persze nem lenne megengedett, mert enélkül a trükk nélkül nem lett volna meg a 2/3-os többség. Ugyanis valójában így néz ki az eredmény: 448 (igen) + 197 (nem)+ 48 (tartózkodás)= 693 szavazat. Ennek a 2/3-a pedig 462 lenne. Így tehát látható, hogy valójában nem lett elérve az igen szavazatok 2/3-a!

Tehát ez van mindezek hátterében.
Ezt fejezi ki az a magyar mondás, hogy a „Nagyobb kutya… párzik” …, de ugyanakkor vigasztaljon bennünket az a tudat, hogy
közben az a bizonyos kisebb kutya ott röhög a szélen, és figyeli, hogy ebből az otromba párzásból milyen torzszülött fog megszületni…
Aztán – ha elég okos – a farkát csóválva odébb áll.


Like it? Share with your friends!

Kérjük oszd meg a cikket

Mivel a Facebook korlátozza a hírek automatikus megjelenítését, ezért arra kérünk, hogy oszd meg személyesen a cikket, ezzel jelentős mértékben segítve az oldalt hatékonyságát. Köszönjük