Világvezetők titkos közös szimbóluma: a kontinens elit politikusai mind ezer szálon kötődnek a szabadkőművességhez

Az Európát irányító szűk elitnek komoly és határozott elképzelései voltak mindig is arról, hogy pontosan mit jelent az európai közösség.

Egy olyan titokban tartott ősi ideológiát követtek mindvégig az elmúlt évszázadok során, melyek egy és ugyanazon titkos társasághoz voltak köthetők: az európai szabadkőművességhez.

Ennek minden bizonyítékát eléd fogjuk most tárni…

Az egyik konkrét bizonyíték maga a pápa és az európai vezetőség ezer szálon való kötődése egymáshoz.

Olyanok, mint egy nagy család, mely összezár. Ráadásul érthetetlen, Európa-ellenes döntések sorozatát kivitelezték, mintha egy nagy és titkos forgatókönyv lebegett volna a szemük előtt.

Európa vezetőinek nyilvános találkozóin, protokoll beszélgetésein és tárgyalásain észre lehetettet már korábban is venni egy közös pontot. Egy közös szimbólumot.

Mégpedig azt, hogy mindannyian ugyanolyan szimbólumot formáltak tenyerükkel…

A szabadkőműves szimbólum egyértelmű, különösen ha megnézzük azokat a faragásokat, emlékműveket vagy díszeket, vagy magát a szabadkőműves címereket.

Ugyanaz a szimbólum, melynek komoly jelentése van.

A szabadkőművesség alapvető jelképe egyrészt, másrészt a kőműves derékszög (szögmérő) szárai felé helyezett körző. Gyakran szerepel benne a G betű is.

A nagy geométert, a világegyetem építőjét jelenti, vagyis a felsőbb lényt, a felsőbb értelmet, bárki vagy bármi is legyen az a szabadkőműves testvériség egyes tagjainak a hite szerint…

Egyetlen közös ideológia mentén működnek a szabadkőműves páholyok az egész világon, az Európába “beszivárgott” águk fő feladata azonban elmaradt az évszázadok során.

Itt a kontinensen még csak most valósul meg napjainkban az a mesterterv, mely a népek keveredésével jár, majd később az erre a társadalomra kiépülő világhatalomra.

A kontinens megosztását annak idején már Hitler is elkezdte, és a sors iróniája, hogy éppen egy másik befolyásos német vezető, Merkel és társai fejezhetik be.

A szabadkőművesek az egész világon jelen vannak és az elkövetkező években, maximum egy vagy két évtizedben össze fogják adni az erejüket, egységesíteni fogják a hatalmukat a különféle birtokukban lévő médiagépezetek, és a bankok rendszerén keresztül.

Ezeken keresztül ugyanis már gyakorlatilag korlátlan hatalmat gyakorolnak most is számtalan európai ország felett, Amerikát pedig belülről irányítják, hiszen minden aszerint működik, hogy “merre hajlik” a pénz útja…