Ugrásszerűen nő a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma Olaszországban

Egyre növekszik a migránsok aránya az olasz bűnelkövetők között az olaszországi Hume Alapítvány kutatása szerint. Az elmúlt harminc év statisztikáit bemutató elemzés felhívja rá a figyelmet: a bevándorlók aránya növekedett a gyilkosságot elkövetők, a nemi erőszaktevők és a bántalmazók között is.

Képtalálat a következőre: „migrants crime italian”

Statisztikát közölt az olasz bűnelkövetések és a migráció kapcsolatáról az olasz, torinói David Hume Alapítvány. Cikkükben az elmúlt harminc év adatait vizsgálták, különös figyelmet szentelve a migráció és a bűnelkövetések kapcsolatának változására. Eredményeik szerint a migránsok által elkövetett gyilkosságok, a szándékos testi sértések és nemi erőszaktevések aránya is növekedett 1988 óta.

1. Gyilkosságok száma

Az első ábra az 1988 és 2015 között rögzített (elkövetett vagy megkísérelt) előre megfontolt emberölések számát, az Olaszországba érkezett bevándorlók bűnelkövetési arányát és a migránsok teljes lakosságra vetített arányszámát mutatja.

Eredményeik szerint a bevándorlók által elkövetett gyilkosságok száma folyamatosan növekedett, kiváltképp a 2001 utáni időszakban. Felhívják rá a figyelmet: a 2006 és 2015 közötti időszakban a bűncselekmények száma önmagában már csökkent, míg az elkövetők körében a migránsok aránya folyamatosan növekedett.

2. Szándékos testi sértések száma

 

A második ábra a szándékos testi sértések statisztikáit mutatja be. A rögzített bűncselekmények számát, a migránsok arányát az elkövetők között és a bevándorlók arányát a teljes olasz népességre vetítve arányítva láthatjuk.

Mint felhívják rá a figyelmet, a szándékos bántalmazások száma – a gyilkosságokkal szemben – nagy mértékben növekedett az elmúlt évtizedekben Olaszországban. A tendencia azonban mindkét fajta bűnelkövetésnél hasonló, ami az elkövetőket illeti: a bevándorlók által elkövetett cselekedetek aránya határozottan nőtt.

3. A nemi erőszaktevések száma

A harmadik ábrán az Olaszországban elkövetett nemi erőszakról láthatunk adatokat. Az eddigiekhez hasonlóan itt is láthatjuk a bűncselekmény elkövetésének számát, a migránsok arányát a bűnelkövetők között, valamint a bevándorlók népességben betöltött arányát.

A cikkben leírják: a nemi erőszakot érintő esetek rögzítése egyre gyakoribb, ám még mindig közel sem százszázalékos. Mindemellett kiemelik: míg 1995 és 1997 között a migránsok által elkövetett erőszaktevések száma 317 volt, a 2013 és 2015 közötti három évben már 1050.

A HumePage cikkében a fent bemutatott adatok mellett a prostitúció, a lopás, a rablás, a zsarolás, a kábítószer-kereskedelem és a köztisztviselők ellen elkövetett erőszakos cselekedetek esetében is készített hasonló ábrákat, hasonló eredményekkel.