Titkos turáni tekercsek: a magyarság elhallgatott nyelvemlékei, régészeti “nyomai”…

A hunok szövevényes, nem hivatalos, de IGAZ története… valójában népünk teljes történelmi múltja titkos tekercsekbe lett foglalva?

A magyarság valódi és igaz múltja az északi kopár sztyeppéken át vezetett Keleten, majd portyáink során olyan népekkel kerültünk kapcsolatba, mint az ujgurok, a sumer civilizáció, vagy a kazár birodalom.

A mai magyar ősmúlt nem más, mint egy nemzetünk ellenségeiként emlegetett idegen erők által “kilúgozott” tanmese.

Egy olyan, amit elértek hogy annak idején mindenki “bemagoljon”, de közben egy szava sem volt igaz.

Vagy ha igazság volt is benne, csak foszlányok, és messze-messze álltak a teljes igazságtól a népünk valódi eredetével kapcsolatban.

Ma már elkezdtük kapirgálni a felszínt.

Ma már tudjuk, hogy árpád-házi királyaink egészen a szibériai tundrákon élő mamutvadászokig visszavezethetők.

Ma a genetika tudománya olyan nyomvonalon képe visszavezetni minket a múltba, mely gyakorlatilag a teljes magyar ősvándorlást, népünk “útját” a világban képes “kirajzolni”.

Vagyis hogy őseink hol jártak, mely népekkel léptek kapcsolatba, hol, és hogyan voltunk hatással bizonyos őskultúrákra, vagy más kultúránk ránk.

Ma már tudjuk azt is, hogy a sumer civilizáció és az ősmagyar birodalom építői között kapcsolat volt.

Sőt, ezek ugyan még csak feltételezések, de egyesek szerint létezhetnek olyan ősi tekercsek, melyek a turáni nép vándorlását írják le, és egyfajta krónikaként betekintést engedhetnének az eddig hiányzó “korszakokba”.

A turáni tekercsek létére egyelőre nincs bizonyíték, pusztán egyfajta feltételezés.

Egyes történészek pedig a turáni tekercseket átvitt értelemben értelmezik: ezek a hiányzó történelmi “rések”, melyek még szükségesek ahhoz, hogy teljes legyen az ősmagyar múlt történelmi idővonala.

A tekercsek lehetnek tehát a kulcs.

Léteznek olyan, szintén nem megerősített teóriák, miszerint ezek a tekercsek ha valóban léteznek egyfajta fizikai formában, akkor azt a Vatikánban kellene keresni.

Kevesen tudják, hogy a Vatikán tele van olyan “emlékekkel”, amikről ne tud a világ.

Ezek elhallgatásával pedig az egyház jelentős mértékben befolyásolhatta a múltbéli történelmet.

Ha léteznek tehát elhallgatott régészeti nyomok, iratok, olyan krónikák, melyek említést tesznek a magyarok őseiről, de a mainstream történelem számára “nem elfogadható módon” (értsd: nem illik bele a világképükbe) akkor azt ott kell keresni…