Rendkívül figyelmeztetés – “Erkölcsiség, igazság, tények hagyták el a haldokló Nyugatot”

PAUL CRAIG ROBERTS

„Ha nem hiszi, hogy őrült világban él, itt van Netanjahu, Izrael  népirtó cionista vezetője – országdúló, aki elpusztította Palesztinát és elfoglalta Palesztinát a zsidóknak, kiűzve a palesztinokat otthonaikból, falvaikból és országukból, Abbaszt – a Washington és Izrael által palesztin vezetőként választott frontembert  – vádolva, hogy holokauszt tagadó.

Ezzel egyenértékű abszurditás, hogy Trump elnököt béke Nobel-díjra jelölik.

Elolvastam, mit mondott Abbasz. Semmit a holokausztról. Azt mondta, hogy a zsidók elleni európai előítélet az éles pénzügyi gyakorlataikkal történő európai tapasztalatból fakad, nem pedig valamiféle vallásos ellenségességből. Ez természetesen egybevág számos történelmi beszámolóval, ami megelőzi Palesztina gyarmati elfoglalását.

Mi a holokauszt? A cionisták szerint az, hogy a nemzeti szocialista Németország likvidált hat millió zsidót először elgázosítva őket, majd pedig elhamvasztották testüket. Nem világos, hogy a németek mindezt miként hajthatták végre, amikor korlátozott és eltűnő félben  lévő erőforrásaik voltak, amelyeket, mint kiderült, sikertelenül vetettek be az orosz fronton.

A holokauszt bemutató fotók halott, csontvázszerű testeket mutatnak. De ezeket az embereket nem gázosították el és nem hamvasztották el őket. Tífuszban és éhezésben haltak meg. A széteső német államnak nem volt ennivalója vagy orvossága a németeknek és gyakran még saját katonáiknak sem. A gyűjtőtábor /a „koncentrációs tábor” – KZ – helyes magyar kifejezése „gyűjtőtábor”/  foglyai a totemoszlop alján helyezkedtek el.

Nagyon keveset tudunk a holokausztról, mert senkinek sem szabad tanulmányoznia. Bárki, aki Európában tanulmányozza és a legkisebb mértékben is eltér a cionista narratívától, letartóztatják és holokauszt-tagadóként börtönbe vetik. Nincs sok kétség afelől, hogy sok zsidót öltek meg, de különféle vélemények vannak arról, hogy milyen más-más eszközöket alkalmaztak és milyen mértékben szervezték a folyamatot, vagy hogy az rögtönzésszerű volt…”

A cikk ezután említ egy német tudóst, aki három év börtönt kapott, amiért korábban ismeretlen dokumentumot fedezett fel, amely azt bizonyítja, hogy a német nemzeti szocialisták 3 millió zsidót öltek meg. Azaz ütközik „a hivatalos 6 milliós cionista deklarációval”.

„A holokauszt nem olyan téma, amely tanulmányozható vagy vizsgálható. Olyan esemény, amelyet a cionisták ’adtak le’ és amit nem szabad vizsgálni vagy módosítani és semmiképpen sem szabad megkérdőjelezni. Egyszerűen hinnünk kell benne. Ha a tudós nem ezt teszi, holokauszt-tagadó és ha európai vagy Európában fogják el, bebörtönzik.

A holokauszt 75 évvel ezelőtt történt meg. Norman Finkelstein és más zsidó tudósok elmagyarázták, hogy a holokausztot arra használják, hogy eltereljék a bírálatot a palesztinokkal való bánásmódról. Az izraeliek a szemünk láttára hajtanak végre holokausztot a palesztinokon és senki semmit nem tesz emiatt. Még tiltakozni is tilos. Dél-Karolinában nemrégiben törvényt fogadtak el, amely illegálissá nyilvánította Izrael bírálatát bármiért, függetlenül attól, hogy az mennyire égbekiáltó. A törvény célja az ’antiszemitizmus’ elleni harc, de az antiszemitizmus meghatározása Izrael bírálata vagy az Izrael elleni bojkott  támogatása. Vagyis Dél-Karolinában illegális Izrael szankcionálása vagy bírálata a palesztinokkal szembeni embertelen politikája miatt. De Oroszországot, Iránt és Észak-Koreát lehet szankcionálni hamis vádak alapján is.”

……

„Vagyis milyen következtetésre jussunk? A zsidók elleni holokauszt morálisan elfogadhatatlan, de a palesztinok elleni holokauszt erkölcsileg elfogadható?

A ’nyugati demokrácia’ mítosza a szavazáson nyugszik, ami sohasem változtat semmit. Trump azzal kampányolt, hogy befejezi a háborút Szíria ellen és normalizálja kapcsolatait Oroszországgal. De hol vagyunk mindezzel ma? Az USA megtámadja a szíriai hadsereg állásait és háborút szít Oroszországgal. De ez nem akadályozta meg Trump jelölését béke Nobel-díjra.

Philip Giraldi, volt CIA tisztségviselő azt írta, hogy Amerika neokonzervatív zsidói Amerikát háborúba kergetik Izrael érdekében.

A neokonzervatívok olyan új agytrösztöt hoztak létre, amely démonizálja Oroszországot és háborút szít…

Az Izrael lobbi gyakran bizonyította hatalmát azzal, hogy maga alá gyűrte az amerikai alkotmánynak a szólás szabadságára vonatkozó garanciáját és hogy eltávolítsanak állandó állásban lévő professzorokat amerikai egyetemekről, amiért bírálták Izrael embertelen bánásmódját a palesztinokkal. Egyetlen amerikai egyetemi tanárnak sincs joga a szólásszabadságra vagy állásának védelmére, ha az Izrael lobbi ezt nem akarja…

Egy őrült vagy korrupt szövetségi bíró New Yorkban – akit ki fizetett le? – Iránt ítélte arra, hogy 6 milliárd dollár kártérítést fizessen a 9/11 áldozatainak, noha Iránnak semmi köze e támadásokhoz. ..

E közben az oroszokat annyira elhomályosítja vágyuk, hogy a Nyugat részévé váljanak, hogy fogalmuk nincs arról a dekadenciáról, amihez csatlakoznának…”

Roberts ezután számos példáját sorolja fel, hogy a Nyugat milyen dekadens lett. Például azt, hogy egy német egyetemen arra tanítják a női hallgatókat, hogy miként lehet elélvezni úgy, hogy maximálisan kielégüljenek.

De, teszi hozzá, az ilyen példák ma már nem sokkolóak. „Elvesztek a Nyugat dekadenciájában.”

„Ha Washingtonnak egy kis esze lenne, úgy szabadulna meg Oroszországtól, hogy hagyja csatlakozni a Nyugathoz és akkor keményen beágyazódnának a dekadenciába mielőtt az amerikai férfiak férfiatlanítása katonai szolgálatra alkalmatlanná tenné őket.

Vajon a Nyugat – amelynek kultúrája  a férfiak elférfiatlanítása – tényleg háborúba akar menni Oroszország és Kína ellen? Nem igen tűnik jó ötletnek.”