Rejtett téridő folyosóktól hemzseghet az univerzum: világokat köthet össze egymással, különböző létsíkokat, galaxisokat

Kvantumfizikai eredmények és az univerzumról alkotott modell is alátámaszthatja a féregjáratok létét. A kutatások szerint egy velünk párhuzamos tüköruniverzum épülhet miközben a mi világunk pusztul!

Könnyen lehet, hogy megtalálhatjuk hamarosan azokat a bizonyos bejáratokat egy másik világba. Egy másik létsíkba, amiben teljesen más törvények uralkodnak, mint a miénkben.

Rejtett téridőktől hemzseghet ugyanis a kozmosz, és erre egyre több bizonyíték kezdett el gyűlni a tudósok, csillagászok kezében.

A kvantumfizika lehet az egésznek a kulcsa.

A kvantumfizikusok mára biztosak benne, hogy a kvantumfizika világa nem véletlenül mond ellen a jelenleg ismert és elfogadott fizikai törvényeknek.

A mikrokozmosz szintjén ugyanis megszűnnek hatni bizonyos erők, nem érvényesek azok a rendszerek, melyek a mi univerzumunk rendjéért felelnek.

Az ősrobbanás által hátrahagyott kozmikus háttérsugárzás mintázata tele van olyan apró interferenciával, anomáliával, melyek lyukakat jeleznek a téridő szövetén.

A tudósok szerint pedig ezek a lyukak jelezhetik olyan járatok létét a kozmoszban, amik átvezetnek “valahová”.

Lényegében a feketelyukak is ilyenek, sőt bizonyos mértékben a féregjáratok, feketelyukak, téridő hasadékok mind ugyanannak a jelenségnek a különböző megnevezései, értelmezései.

“Kvantumrések”, melyeken keresztül át lehet jutni más univerzumokba, vagy akár más idősíkokba.

Végső soron lehetségessé tehetik akár az időutazást is, vagy más térpontok közötti azonnali ugrást.

A szakértők szerint a kozmoszban szerte létező feketelyukakba berepülve egy teljesen másik, inverz világban lyukadunk ki. Ez pedig a multiverzumok elméletét támaszthatja alá.

Régóta sejtik a csillagászok, kvantumfizikusok, hogy létezhetnek a feketelyukak másik oldalán úgynevezett fehér lyukak.

Egy másik univerzumban tehát a fehér lyukakból anyag és információ áramlik ki. Az az információ és kozmikus anyag, amit a mi univerzumunk feketelyukai elnyelnek.

Végső soron míg a mi világunkat folyamatosan falják ezek a féregjáratok, és pusztul az általunk ismert univerzum, addig a “másik oldalon” egy tüköruniverzum “épül fel”, születik.

Ezek persze egyelőre csak feltételek, de az elméleti modelleknek nem mondanak ellent, sőt. Egyes modellek épphogy alátámasztják, és rengeteg eddig megmagyarázhatatlan jelenségre ad magyarázatot.

A fekete lyuk a téridő olyan tartománya, amelynek az erős gravitáció miatt nincs szerkezete, nincs benne fény, kiterjedés vagy tömeg, anyag vagy energia. Abban pedig minden kvantumfizikus egyetért, hogy az ősrobbanás is hasonló adottságokkal rendelkezett, amely alapján a világ és a földi élet létrejött.

A kozmikus természetes szelekció pedig nem más, mint a lehetséges világok komplex adaptációja.

Meglehet, hogy a mi világunk is így jött létre, de az is lehet, hogy más életformák a mi létformáinkat utánozva hasonlóképpen léteznek az univerzumban.

Akár így van, akár nem, az szinte biztosnak látszik, hogy a világunk elég intelligenciával rendelkezik majd a jövőben ahhoz, hogy képes legyen létfenntartó univerzumokat felfedezni.

Originally posted 2019-02-25 13:17:38. Republished by Blog Post Promoter