Pálosok – az ősi magyar rend, amiről nagyon keveset beszélnek! Ez a magyar dokumentumfilm rántja le róla a leplet!

A pálos rend hivatalos neve: Szent Pál Első Remete Szerzeteseinek Rendje.

Ez az egyedüli magyar alapítású férfi szerzetesrend, melyet Boldog Ozséb esztergomi kanonok alapított valamikor 1250 táján, amikor egyesítette a Patacs-hegyi és a pilisi remetéket. A XIV. századtól a XVI. század elejéig a ferencesek mellett a pálosok voltak a legkedveltebb szerzetesek Magyarországon.

Kisebb birtokaikon szőlőt termeltek, malmot működtettek, halastavat létesítettek, így biztosítván a legszükségesebb ételek és italok megteremtését.

A XVI. századig a pálosok remete életmódot folytattak, monostoraikat lakott helytől messzire építették, templomaik is szerények voltak.

Életük napi imádságból, olvasásból, elmélkedésből és kétkezi munkából állt, nem is törekedtek magasabb tanulmányokra, sem lelkipásztori feladatokra.

A „Pálosok – Az ősi magyar rend” című 145 perces ismeretterjesztő dokumentumfilm az egyetlen magyarországi alapítású szerzetesrend, a Pálosok misztériumáról szól.

A film központi alakja P. Árvai Vince atya (1932­-2008), aki a Magyar Pálos Rend újraindítója volt, rendtársai az Ő kezébe tették le az esküt. A film rendezője Császár Tamás, producer: Gőbl Gábor.

A „Pálosok – Az ősi magyar rend” filmben számos neves személyiség nyilatkozik és osztja meg kutatási eredményeit a nézőkkel, megszólalnak nemzeti elkötelezett magyar pálos kutatók is.

A filmben nyilatkozik többek között a nagy tapasztalatokkal rendelkező pálos tanulmányozó Szántai Lajos magyarságkutató, aki különös hangsúlyt fektetett a romlatlan test fogalmának megértésére és keresi annak okát, hogy a pálosoknál ez miért fordul elő nagy számban.

Dr. Varga Tibor jogtörténész pedig több évtizedes munkásságából emeli ki a magyar történelem Pálos Rendhez kapcsolódó legfontosabb csomópontjait, de megszólal a könyvben Dr. Tóth Judit jogtörténész és dr. Horváth István régész is.

Virág László Gábor teológus a Pálos Rend történeti gerincéről tudományos megalapozottsággal beszél, ami komoly felkészültségről tesz tanúbizonyságot. A filmben a nemzetközileg igazolt eredményekkel bíró kutatásáról ad képet Prof. dr. Gyárfás Ágnes őstörténet kutató. Dr. Rostás László építész pedig a pálos rovásírásról és pálos építészetről nyújt átfogó képet.

A filmben szereplő kutatók nemzetorientált nézőpontból nyilatkoznak, a mögöttük húzódó több évtizedes kutatómunkára támaszkodva.

A „Pálosok az ősi magyar rend” című filmben a Pálos-kutatók egymást követő munkáinak bemutatásával áll össze a rend egységes története, egzakt és rejtelmes szövevényei az 1800-as évekig.

„Te is Magyarország, édes hazám, a pálosokkal fogsz növekedni, és ugyanúgy fogsz hanyatlani” – így írt egykor a Pálosokról Pázmány Péter.

A rend történetét és a jelenkor eseményeit szemlélve érthetjük meg alaposan ezt a bölcsességet, fedezhetjük fel, igazán mit jelent a magyarságnak az ősi Pálos-rend nélkül maradni, közel 250 éve.

A film alkotóinak célja ugyanis nemcsak a pálosok bemutatása volt, hanem, hogy rávilágítsanak a rendet és magyarságot összefűző szálakra, felhívni a figyelmet, hogy tenni kell a pázmányi gondolatban is említett hanyatlás ellen.

Az önismeret és a nemzettudat hiánya a nemzet hanyatlásához vezethet, ezért tennünk kell ellenük. Meg kell ismernünk múltunkat, a jelenkorban pedig át kell látnunk, milyen áldozatvállalással és kitartó munkával tarthatjuk meg nemzetünket.