Ősmagyar hagyatékok: a Kárpát-medence kincsei! Mindaz, amiről az MTA sunnyogott

A Kárpát-medence teljes és valódi történelme Krisztus előtt 800.000-től datálódik, egészen krisztis előtt 10.000-ig abban az értelemben, hogy ez volt az emberiség hajnala.

Egy olyan emberelőd élhetett itt, ami a genetikai állományát nem örökítette meg, tehát kihalt.

20-30.000 éves Kárpát-medencei kultúrák éltek itt aztán ez követően, de még ők sem teljesen tekinthetők a mai európai lakosság és így a magyarság ősének, elődjének.

Európa 70%-a jamnaja eredetű, a maradék 30% pedig a már említett 20-30.000 éves kultúrkör “maradványa”.

A Kárpát-medence tele van olyan leletekkel, melyeket elhallgattak előlünk, vagy nem tártak teljes mértékben a nyilvánosság elé, főleg azért, mert ezeké egy sokkal szélesebb összefüggést tárnak fel.

Nyílhegyek, kövek, faragott díszek, figurák.

Az Ős-Kárpát medencei kultúrákról alig maradtak fenn régészeti leletek, emberi csontmaradványok pedig a kezdtek kezdetéről egyáltalán nem.

Az emberiség egyik első igazi földművelő kultúrája egyértelműen hozzánk fűződhet. Innen népesült be a Kárpát-medence az Új-Kőkor folyamán.

A tatárlaki korongról keveset beszéltnek, holott Erdélyből került elő, a Kárpát-medencéből.

Kevesen tudják, de a Tisza-kultúra is a Kárpát-medencével van szoros kapcsolatban.

Ez pedig azért érdekes, mert ezt a kultúrát egyre több kutató a sumerok egyik ősének tekinti.

A Kárpát-medencéből ugyanis az elméletek szerint egy visszaáramlás történt Mezopotámiának a déli részére.

Nem véletlen, hogy az ott talált régészeti leletek között főleg stílusjegyekben és szimbolikában ősmagyar vonatkozásúak.

Gondoljunk csak a sumer mitológiában megjelenő Nimruth – Nimród – alakjára…