Ősi teremtők ujjlenyomata van az emberiség génjeibe kódolva? A mitokondriális Éva rejtheti fajunk teremtésének kulcsát

Mit rejt ez a kód?

Miért van jelen az emberben, és milyen szerepet játszott fajunk felemelkedésében?

Vagy talán ez lenne az a bizonyos “intelligencia kapcsoló”, mely ténylegesen értelmes fajjá tett minket…?

Az emberi Ádám és Éva mitokondriális lenyomata ma is ott van génjeinkben, vagyis a genetikusok képesek voltak visszavezetni minden ma élő nőt egyetlen nőre, a tényleges Évára.

Azonban arról roppant kevés szó esik, hogy Éva génjei tartalmaztak eredetileg olyan szekvenciákat, melyek egyetlen földi élőlényben sem találhatók meg.

Ez a szekvencia torzítva, nyomokban de ma is jelen van minden ma élő ember genetikai kódjában.

A nagy kérdés csupán az, hogy mit rejt ez a kód? Miért van jelen az emberben, és milyen szerepet játszott fajunk felemelkedésében?

Vagy talán ez lenne az a bizonyos “intelligencia kapcsoló”, mely ténylegesen értelmes fajjá tett minket…?

Régóta vizsgálják az emberi génállományt és már számos furcsaságot tártak fel, melyek egyértelműen arra utalnak, hogy mi egy kiválasztott faj vagyunk.

Ez pedig végső soron azt is magával vonhatja, hogy minket nem evolúciós úton hoztak létre, hanem meghatározott céllal egyszerűen megteremtettek.

Azonban az Isten ujjlenyomata a génjeinkben elrejtve hátborzongató igazságot sejtet.

A 37-es szám például rendszerszintűen tér vissza a genetikai kódunkban, és ez a szakértők szerint kizárt, hogy a véletlen, vagy egyszerűen a természet műve legyen.

A DNS elemzések során 37 fehérjét találtak, melyek újra és újra felbukkannak az emberben.

A molekuláris teret pedig 74 aminosav tölti ki, ami szintén nem véletlen, ugyanis ez a 37-es szám kétszerese.

A kodonok – amik gyakorlatilag kódolt aminosavak – atommaghoz mért tömege 1664 egység, ami szintén a 37-es szám többszöröse. Ilyen véletlen összefüggések aligha létezhetnének genetikai szinten, és ez kimeríti a statisztikai véletlen fogalmát.

Olyan ez, mintha valami szabályszerűség lenne, egy idegen kód a természetes genomban.

Mint egy digitális aláírás a teremtőtől…