Nincs visszaút! A 25-30 évvel ezelőtti Nyugat-Európa 25-30 év múlva teljesen eltűnik

Nagy bá­tor­ság kel­lett ahhoz, hogy a hol­land szo­cio­ló­gus ki­mondja, amit min­den jó­za­nul gon­dol­kodó tud, nem in­teg­rá­lód­nak a musz­lim be­ván­dor­lók. Ki­je­len­té­sét 20 év ku­ta­tá­sára ala­pozza, ennek el­le­nére azt koc­káz­tatja, hogy meg­hur­col­ják a mig­ráns­si­mo­gató po­li­ti­ku­sok és a so­ros­ista “ci­vi­lek”.

Az Origo.hu-n olvasható írás beszámol róla, hogy Ruud Koopmans arra a következtetésre jutott, hogy a muszlim migránsokat sokkal nehezebb integrálni a nyugati társadalmakba, mint bármely más csoportot.

Sőt, odáig is elmegy végső következtetésképpen, hogy gyakorlatilag egyetlen nyugati országnak sem sikerült integrálnia a muszlim bevándorlókat.

A migrációkutató tudós a Berlingske nevű dán lappal beszélgetett új könyvéről, ami két évtized kutatásait összegzi. Szerinte kétség sem fér ahhoz, hogy a nem muszlim bevándorlók körében generációról generációra haladva megfigyelhető egy jelentős fejlődés. az iszlám követőinél a változás náluk sokkal-sokkal lassabb.

A muszlimok szándékosan elkülönítik magukat a más vallásúaktól, és tartózkodnak bárminemű közösködéstől. A Korán fundamentalista értelmezése, ami egyébként meghatározó a muszlimok között, nem engedi az integrálódást a nyugati társadalmakba. A professzor kutatása szerint minden második iszlám hívő a fundamentalista vonalat követi, miközben a keresztények között ez a szám mindössze 4 százalék.

“Arra jutottam, hogy az iszlám világ folyton lemarad a világ többi részétől, amikor a demokrácia, az emberi jogok, a politikai és a gazdasági fejlődés kérdései kerülnek terítékre.”
Külön kiemelte a nők családi és társadalmi szerepét a muszlimok között, a fundamentalista propagandát, és hogy relatíve nagyon keveset fektetnek a gyerekek oktatásába.

A professzor 20 éves kutatása során egyértelműen arra jutott, hogy a Korán és az iszlám más vallási tanításainak félreértelmezése miatt a muszlim országok és lakóinak jelentős része, mondjuk úgy, elakadt a demokratikus fejlődésben. Ez pedig alapjaiban akadályoz meg bármiféle nyugati integrációt a keresztény kultúrkörbe. Így azután több mint valószínű, hogy sohasem fognak integrálódni.

Párhuzamos társadalmakat alakítanak ki, és egyfajta különálló, a törvényeken kívül helyezkedő entitásként élnek a befogadó országban.

Forrás