Nimród gyűrűje: a magyarok legendás őskirálya, és amit elhallgat róla a történelem… 

Nimród az egyik legnagyobb misztikával rendelkező alak. A Közel-Keleten élt egykori kultúrák számos alkalommal említik.

Igazi történelmi alak volt, melyre például az ősi Mezopotámia is hivatkozott.

Több ezer éves sumer kőtáblák faragásai is megemlítik Nimrutot, mint a legendás Napkirályt, és aki egyértelműen kapcsolatba hozható az ősmagyarokkal.

„Először Perzsiában keletkezett a magika /mágia/ mestersége ahová ugyanis az óriás Nemrot, a nyelvek összezavarodása után elment volt…” (Isidorus Hispalensis, De Asia/XIV.3.)

„…vissza kell térnünk Menroth óriásra, ki a nyelvek megkezdődött összezavarása után Evilath földjére méne. mellyet ez időben Persie tartományának neveznek, és ott nejétől, Enethtől két fiat nemze, Hunort és Mogort, kiktől a hunok és a magyarok származtak.”

– ez egy fontos részlet Kézai Simon Krónikájából.

Mára a történelemtudósok rengeteg mindent megtudtak Nimródról, a magyarok őskirályáról.

Erről a rejtélyes mágus-papkirályról, akinek az emlékét majdnem sikerült kitörölni a magyar nemzet emlékezetéből.

Hála Kézai Mesternek, a népi vallásosság mélyén megmaradt Nimród emlékeknek és annak a kevés, de lényeges információt tartalmazó írott dokumentumnak.

Ennek az izgalmas és mindvégig meghökkentő szellemi nyomozásnak az eredményeképpen megvilágítottuk az ismeretlen magyar ősmúlt eddig feltáratlan, mélyben lévő emlékeit.

Amit itt találtunk, az nem más, mint egy lenyűgöző és szó szerint varázslatos napkeleti magyar ősmúlt.

Az, amit évszázadokon át letagadtak és megtagadtak. Elvettek a nemzettől. De nincs múlt nyom nélkül, ahogy a fa sem élhet gyökerek nélkül…”

– Gönczi Tamás

Nimród alakja a mai napig rengeteg olyan dolgot rejt magában, amire nincsenek kész válaszok, sem a nyugat történelemtudósainak fejében, sem még a magyar őskutatást ténylegesen feltárók fejében.

Hogy ki is volt Nimród valójában?

Az a mitikus óriás, „a nagy vadász az Úr előtt”, akinek „bábeltornya” a nyelvek összezavarása miatt nem érhetett az égig, akinek a néphiedelem szerint a mágiát és a magyarok a nevüket is köszönhetik.

Nem beszélve arról az igen fontos dokumentumról, hogy ennek az őskirálynak a nevét ott találjuk a magyarok királylistájának a legelején. Nimród személye több mint érdekes.

Agyonhallgatásában a magyar eredet, ősmúlt, ősvallás rejtélye van eltemetve…

Sokak szerint tehát nem más, mint maga Nimród lehet a kulcs az ősmagyarság közel-keleti nyomaihoz, végső történelméhez.

A kirakós azon darabjához, mely még hiányzik – sok más egyéb mellett – a magyar elhallgatott ősmúltból.