Nem aka­rok több “me­ne­kül­tet” látni! Friss fel­mé­rés, ér­de­kes ered­mé­nyek!

Az igazi meg­le­pe­tés Svéd­or­szág, amely­nek lakói (már­mint aki­ket meg­kér­dez­tek) 51 szá­za­lék­ban igen­nel vá­la­szol­tak. Ehhez ké­pest a ma­gya­rok­nak “csak” 49 szá­za­léka ér­tett egyet az ál­lí­tás­sal.

Egyre kevesebb svéd ért egyet a saját kormányának bevándorláspolitikájával. A YouGov 8000 európai embernek tette fel ugyanazt a kérdést, amely így szólt: “Egyetértek-e azzal, hogy a saját országom nem engedhet be már több menekültet a konfliktusos térségekből?”

Túl azon, hogy ezzel a kérdés összemossa a gazdasági migránsokat a valódi menekültekkel, mégis érdekesek a felmérés eredményei. A legtöbb egyetértő válasz (53%) Lengyelországból és Olaszországból érkezett.

Az igazi meglepetés Svédország,

amelynek lakói (mármint akiket megkérdeztek) 51 százalékban igennel válaszoltak. Ehhez képest a felmérésben szereplő magyaroknak “csak” 49 százaléka értett egyet az állítással.

Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a sokat bírált “svédeknek” is kezd elegük lenni a bevándorlókból, csak nem képesek nyilvánosan kiállni a kormányukkal szemben.

A németek esetében más a helyzet. A megkérdezettek 41 százaléka szerint, az eddigiek ellenére, még több migránst kellene befogadni. Azaz a társadalomnak csaknem a fele még mindig egyetért Merkel kancellár “sikerülni fog” ígéretével.

Forrás: Voiceofeurope