Míg a Nestlé felvirágzik – Algéria, Dél-Afrikai Köztársaság, Etiópia, Nigéria kiszárad

Míg a Nestlé felvirágzik – Etiópia kiszárad Kelet-Afrikában tavaly volt a legnagyobb szárazság évtizedek óta. A segélyszervezetek és az ENSZ arra figyelmeztetnek, hogy több millió emberi élet került veszélybe.

“Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek;
És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma.”

Jel 13:16-17

“Mert ímé jőnek napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és amely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak!
Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket!”

Luk 30:29-30

“És a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad, elrejték magokat a barlangokba és a hegyeknek kőszikláiba;
És mondának a hegyeknek és a kőszikláknak: Essetek mi reánk és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyiszékben ül, és a Bárány haragjától:”

Ján 6:15-16