Mezopotámia magyar városairól: amiről hallgatva történelem… Itt a bizonyítékok arra, hogy VAN kapcsolat!

Ha ez az elhallgatott múlt feltárulna, újra kellene írni nem csak népünk,de mások történelmét is.

A sumer városok egyes nevei és az ősmagyra szavak között egyértelmű és tagadhatatlan kapcsolat áll fenn.

Ezt pedig kár lenen tagadni, a nyugat történészei mégis hallgatnak róla.

Ennek megvan a maga oka, mégpedig az, hogy egy olyan múltat próbálnak elrejteni, ami megfordíthatná, vagy legalábbis átírhatná az emberi idővonalat, nem csak népünk teljes múltját.

Nyilvánvaló, hogy közünk volt a civilizáció bölcsőjéhez, a Sumer Birodalomhoz, hiszen egyes mitológiai alakjaik, vezéreik, uralkodóik is magyar eredetűek.

Ilyen Nimrud is, aki Nimróddal azonosítható.

De visszatérve a városok, sumer helynevek kapcsolatára:

Ur = Úr, Lagas = Lakás, Kish = Kis, Nippur = Napúr, Uruk = Úri kő, Urak, Eridu = Eredő. A sumer, szem+úr összetevőit is értjük. Égi szemnek a Napot nevezték.

Úr városát régészeti területként Tell Mukajjar néven látjuk, összecseng a magyar szavunkkal. Égissirgal építményéről híres. Értjük az égi nevet. Más néven Zikkurat = Ékur – házának írja a lexikon.

Mi értjük: Z = az ikur = Égúr-háza, Égúr széke. Ur-Nammu = Úr-Nemből származott a király.

Úri-kő, (vagy Urak) városában találták meg a Gilgames eposzt, nagy erejű kiskamasznak ismerjük meg, Gilgames=Kiskamasz szavunkkal összecseng. Itt látjuk sok nép hagyományában is meglévő Vízözön történetet. Ut-napistim = Út-Napisten segíti az emberiséget… aki hajót épít.

A hajó leírása nincs meg.

Szörnyű vihar tombolt a hét napon át…Noé történetének előzményét ismerjük fel. Legősibb írása: ZI.U.SUD.RA = Az Ősöd-Ra. Ra a reggeli nap elnevezése, a reggel, ra+kel szavunk.

Embertani szempontból nézve az ún. finnugor népek embertanilag, azaz fajilag MONGOLOID népek.

Szakálltalan, szőrtelen, sárga bőrszínű, ferde szemű emberek. A magyar nép szakállas, fehér bőrű, kerek szemű. Azaz embertanilag semmi közünk nincs a finnugor népekhez.

Ellenben a sumer nép faji megjelenése egy az egyben megegyezik az ősmagyarokéval.

300w, 450w, 370w, 20w, 225w” alt=”” width=”740″ height=”400″ data-src=”https://vilagfigyelo.com/wp-content/uploads/2019/07/magyar-sumer-varosok-1.jpg” data-sizes=”auto” data-srcset=”https://vilagfigyelo.com/wp-content/uploads/2019/07/magyar-sumer-varosok-1.jpg 740w, 300w, 450w, 370w, 20w, 225w” />Nem véletlen, hogy több Nimrudot ábrázoló kőfej szobor kiköpött mása Nimród királynak…

Erről persze az MTA és szervei rég tudtak… de mélyen hallgattak, sőt, ellehetetlenítették, eltüntették a kutatásokat.

Ideje lenne hogy az MTA végre ne magyarellenes tevékenységre költse el a magyar lakosság pénzét.

Példa nélkül áll a világon, hogy egy nemzet tudományos akadémiája arra költi el a nemzet pénzét, hogy nemzetellenes tevékenységet fejtsen ki, rombolván a magyar nemzeti tudatot, hamisítva a magyar történelmet, s hivatkozási alapot nyújt ellenségeinknek lásd: Trianon…

Originally posted 2019-07-11 14:00:50. Republished by Blog Post Promoter