Magyarul beszélnek az Ecuador dzsungeleiben élő ősi indián törzsek? Igaz lehet a legenda!

Titkos civilizáció nyomai Dél-Amerikában.

Régóta szólnak különféle legendák arról, hogy az Ecuador-közeli dzsungelek egy igazán mély titkot rejthetnek a magyarsággal kapcsolatban.

Ezt a titkot kezdte el még a felszínén kapargatni Móricz János régész és felfedező.

Mint mondtuk, csak a felszínt kapargatni…

Az, amit ugyanis ezzel a titkos és ősi törzzsel kapcsolatban az elmúlt évtizedekben megtudtak más kalandorok, felfedezők is, az messze meghalad mindent, amit eddig sejtettek róluk.

Móricz Jánost a barátságukba is fogadták, megbíztak benne, mert magyarul beszélt.

Az ősi bennszülöttek ugyanis szintén ismertek egyes magyar tőszavakat…

Hamar kiderült, hogy egy közös tőről fakadt a nyelvük, és ez azt vonta magával, hogy közös őstől is erednek.

Az őslakosok állítása szerint telepesek olyan ősi kultúra leszármazottai, akik sok-sok emberöltővel ezelőtt kötöttek ki a kontinensen.

Ez sokak számára felveti azt is, hogy valójában a spanyol hódítókat is megelőzhették, vagyis az amerikai kontinens, de Dél-Amerika egy része bizonyosan ősmagyar föld lehetett.

Az 1920-as években több híradás is érkezett, hogy a Dél- és Közép-Amerikában dolgozó magyar mérnökök és munkások, a helyi indián munkásokkal magyarul beszélgetnek.

A még magyarul beszélő törzsek – köztük a Cayapak, a Salasaca (Zala-szaka, több ősi forrás a szkítákat, szaka-ként nevezi meg. A szerk.) – pl. ezeket a szavakat használják: apa=apa, aya=anya, nap=nap, vin=vén, kit=két, us=ős, cu=kő, pi, bi=víz, fuel=folyó, pille=pille, lepke és még sorolhatnánk.

Mutatóba néhány, magyarral megegyező név: Tanay, Damma, Taday, Mór, Momay, Mansy, Pil, Béla, Uray, Zillahi stb. Zuay tartomány egyik ősrégi helysége:

Pest.

Sokak szerint nem véletlen, és az összefüggések nagyon fontosak ebben az ügyben.

Amit Móricz János és az őt, illetve az ő hagyatékát kutató régészek és nyelvészek feltártak, mint azt mutatják, hogy egy egykori ősmagyar birodalom lehetett Dél-Amerika egyes régióiban.

Sőt, még az Andok lábainál is jelen lehettek a magyarok elődeinek tekinthető magyar szavakat “forgató” népek.

Ilyen az a bizonyos Két-Ős királyság is.

Sőt, létezett egy Turulpusztához köthető ősmagyar hely az Andok közelében.

Mindezek a véletlen művei lennének? Vagy ez az a bizonyos elhallgatott történelem, amit a nemzetünkkel kapcsolatban titkolnak?

Originally posted 2019-05-02 09:38:42. Republished by Blog Post Promoter