Ma is tömegével áldoznak gyermekeket a Baál-nak, ma úgy hívják, hogy abortusz 

ma is tomegevel aldoznak gyermekeket a baal nak ma ugy hivjak hogy abortusz
Kérlek segíts egy megosztással a cenzúra ellen! Köszönöm!

Sokszor, amikor olvasunk a Bibliában a bálványimádásról, akkor annak a régi formájára gondolunk. S nem vesszük észre, hogy ez mennyire el van terjedve ma is. Jonathan Cahn: A Paradigma című könyvére hivatkozva Németh kifejtette, ma is zajlik Baálnak és Aserának a kultusza. Ez pedig az abortusz.

Abortusz, a modern kori Baál-kultusz

Baál és Asera a termékenységnek volt az istene, főként a főníciaiak tisztelték, akik a korban a világ legnagyobb és egyben leggazdagabb kereskedői is voltak. Nem véletlen, hogy Salamon király is szövetkezedett velük, a történetük azért fontos, mert előképei lehetnek az utolsó idők világkereskedelmének is.

A Baálnak bemutatott áldozatok a következőképpen zajlottak. A szobroknak előre volt tartva a kezük, miközben alatta a has résznél tüzet gyújtottak. Ez felizzította a kinyújtott karokat, amibe aztán a feláldozandó gyermekeket és csecsemőket helyezték. Ez által akarták befolyásolni a természetet, jólétet, gazdagságot és sikert szerezni.

Ma az abortuszt nem ilyen rituális formában végzik el, de az emberek ma is a kényelem, prosperitás és hedonizmus oltárán áldozzák fel tömegével a gyermekeiket. Valamint azért, hogy következmények nélkül élhessék ki szexuális vágyaikat.

A gyermeket a Baál-szobor izzó kinyújtott karjaiba rakták megégni.

A tömeges magzatgyilkossággal elhitetik, hogy az illegális szexuális kapcsolatoknak nincsen következménye. Becsapják a fiatal generációt is, holott az egyik legsúlyosabb következménye a szexuális bűnöknek van.

Abortusz, vagy gyilkosság?

Az abortálás kifejezés amúgy nem fedi teljesen a valóságot, mivel itt nem elvetélés, vagy elvetés zajlik, hanem erőszakos beavatkozás, vérontás. Magát a kifejezést is úgy választották ki, hogy ezzel közömbösítsék az emberek értékítéletét, a keresztények egy része is semlegesen közelíti meg emiatt ezt a kérdést. Holott ez teljesen egyértelmű emberölés.

Németh az abortusz témájában ajánlotta Hack Péter egy 1992-ben megjelent tanulmányát is. Ezen a linken olvashatjátok el: https://www.facebook.com/notes/hetek/dr-hack-p%C3%A9ter-kinek-az-%C3%A9lete-%C3%BAj-exodus-magazin-19921/2636807193002544/

Mit mond a Biblia az abortuszról?

Ha férfiak veszekednek és meglöknek valamely terhes asszonyt, úgy hogy idő előtt szűl, de egyéb veszedelem nem történik: bírságot fizessen aszerint, amint az asszony férje azt reá kiveti, de bírák előtt fizessen. De ha veszedelem történik: akkor életért életet adj. Szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért;

Mózes második könyve 21. fejezet 22-24. verszakok

A mózesi törvény egyértelművé teszi, hogy önmagában a koraszülés esetén is pénzbüntetést kellett fizetni, míg ha a magzat károsult, vagy meghalt az agresszió következtében, akkor az elkövetőt arányosan kellett megbüntetni.

A Szent Szellem kijelentése alapján tehát mindegy volt, hogy a magzat hány hónapos, melyik trimeszterben van, annak a megölése ugyanúgy gyilkosságnak számít.

A Noéval kötött szövetség is úgy határozza meg a törvényt, hogy a vérontás számít, és az abortuszok esetében ez történik. Az anyaméhben levő babában vér van. Ha valaki ezt a babát megöleti, akkor bűnös az orvos, aki az abortuszt végzi, bűnös az anyuka, és az a férfi is, aki erre a párját kényszeríti, ráveszi.

Aki ember-vértont, annak vére ember által ontassék ki; mert Isten a maga képére teremté az embert.

Mózes első könyve 9. fejezet 6. versszak

Sok keresztény lapít

Érdekes módon a New York-i döntéssek kapcsolatban nem lehetett látni az egyházvezetők tömeges felháborodását. A mezei hívők sok mindent megtettek, hogy felhívják a társadalom figyelmét, de sok keresztény a népszerűség miatt inkább lapít.

“A kereszténység nem a népszerűségről szól, hanem az igazság követéséről” – fogalmazott Németh Sándor. Ez tipikusan olyan kérdés, amelyben a keresztények nem maradhatnak csendben. Fel kell ébreszteni a nemzetek lelkiismeretét, ha a keresztények ezt a feladatot nem vállalják, akkor senki sem fogja.

Több mint 41 millió embert ölnek meg így évente világszerte. Nagyobb bűn zajlik, mint Jézabel korában.

A keresztények most alapozhatják meg az örök életre való örökségüket. Ki kell állni az igazság mellett akkor is, hogyha a cinikus világ ezért “leugatja a fejünket”. Majd Isten gondoskodni fog rólunk.

Isten alakítja a gyermeket az anyaméhben

Mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anyaméhből kijövél, megszenteltelek; prófétának rendeltelek a népek közé.

Jeremiás könyve 1. fejezet, 5. versszak

Jeremiás prófétánál Isten világossá teszi, hogy jelen van a gyermekek megfoganásánál és már attól a ponttól belehelyez egy ismeretet az emberbe. Jelen van és részt vesz ezeknek a magzatoknak a formálásában, testrészeik kialakításában. Ezért is mondja máshol a Biblia, hogy ő a fülek és szemek teremtője.

Aki a fület plántálta, avagy nem hall-é? És aki a szemet formálta, avagy nem lát-é?

94. Zsoltár 9. versszak

Nem véletlenül adta az Isten, illetve Ádám minden nőnek az Éva nevet, ez élethordozót jelent. A nőknek az identitásukban, küldetésükben benne van, hogy életet hordoznak. A nők nem lázadhatnak fel ezzel az isteni akarattal szemben. Ez áldás, és nem átok.

Az ember nem tudhatja, hogy kit helyezett Isten a méhében. Mi lesz abból a gyermekből, aki megfogant. Jeremiás esetében is már eleve belehelyezte a magzatba azt az isteni küldetést, amit csak felnőtt korában teljesített be.

Nem igazságtalan, hogy egyesek megszületnek, másokat pedig már az anyaméhben megfosztanak az élettől? Attól, hogy betöltsék az Istentől kapott feladatukat a földön?

Pál apostol is leírta a Galatákhoz írt levelében, hogy már az anyjának a méhében ki lett választva a feladatára.

De mikor az Istennek tetszett, ki elválasztott engem az én anyám méhétől fogva és elhívott az ő kegyelme által,

Pál apostol Galatákhoz írt levele 1. fejezet 15. versszak

Az utolsó idők jele

Ma tömegméretekben áldozzák fel az emberek a gyerekeket a hedonizmus, materializmus és élvhajhászat miatt. Azért, hogy ne derüljenek ki az illegális szexuális kapcsolataik. A törvénytelenség már elterjedt itt a földön.

Ez óriási terhet helyez az emberiségre, ne csodálkozzunk, hogy ennek a világkorszaknak a végének a küszöbén állunk.

A keresztények ezt a mészárlást nem védhetik, nem tolerálhatják és nem lehetnek közömbösek. Különben átok jöhet az életükre, az pedig egy olyan törvényszerűség, ami kíméletlenül utoléri az embert.

Ha viszont kinyitjuk a szánkat, akkor emberi életeket menthetünk meg. Éppen ezért fontos minden érintettel beszélni, hogy semmiképpen se öljék meg a gyermeküket, hallgassák meg a szívverésüket, nézzék meg az ultrahang felvételeket.

Magyarországon is katasztrofális a helyzet, több mint 30 ezer abortusz van évente. Sok politikus ezt támogatja, de közben a különböző népirtások áldozatairól pedig megemlékezik. Nyugati vezetők pedig az abortuszt ösztönzik, és közben a migránsokkal akarják orvosolni a létszámhiányt. Komoly felvilágosító kampányra lenne szükség, nem csak kis csoportokra. Túl kevesen foglalkoznak ezzel a kérdéssel, fel kell ébreszteni a keresztényeket.

Meg kell őrizni az erkölcsi ítélőképességünket, mert a bálványimádás egyre jobban terjed. Sokakban szunnyad a lelkiismeret, ezt pedig fel kell ébreszteni.

NÉZZ SZÉT A KATEGORIZÁL TÉMAKÖREINK CIKKEI KÖZÖTT:

ELTITKOLT VILÁG | AKTUÁLIS HÍREKKözéletJárványNagyvilágNemzetiNeoLiberálisVeszélyZónaDiktatúraBevándorlásRasszizmusÉrdekességekEltitkolvaVideókTeljes adások

Republished by Blog Post Promoter

Oszd meg a cikket ismerőseiddel