Komplett civilizációkat, népeket töröltek ki az emberiség emlékezetéből! Mintha sosem léteztek volna!

Történelmi idővonalunk manipulálása zajlik! Az ok sokkal borzasztóbb annál, mint amit bárki fel mert volna vetni… Tényleg ez állhat a világtörténelem elhervadása mögött?

A történészek és régészek társadalma szisztematikusan kilúgozott komplett időszakokat és civilizációkat. A saját jól felfogott érdekünkben…

A világtörténelem egy jól meghatározott mederben tartása zajlott és zajlik jelenleg is.

Ez hosszú idők óta így van. Annak idején a Rockefeller dinasztia és a Rothschildek sokmindenre rátették a kezüket. Rengeteg pénzük volt, amit aljas módon szereztek, de ebbe most ne menjünk bele, ez külön téma lehetne, és lesz is…

Kisajátították a gazdaságot, a bankok, az oktatás és az egészségügyet is.

Úgy gondolták továbbá a hozzájuk tartozó érdekcsoportok hálózatai, hogy jobb az emberi múlt egy részét elfedni. Rengeteg önös érdek fűződött ahhoz, hogy elhazudjanak bizonyos dolgokat.

Elég kitérni például a magyarság és az ősmagyar múlttal kapcsolatos dolgokra. ferdítésekre: finnugoroknak hazudtak minket nyugati nyomásra – pénzelt “bértörténészek, régészek” segítségével.

Komplett régészeti leleteket tüntettek el, felfedezéseket hallgattak el, és eredményeket másítottak meg.

Több, a miénktől elszeparált magyar kultúra és közösség létezett, melyek önálló népekké lettek, ezeknek a nyomait szisztematikusan eltüntették a történelem nagy “takarító művészei”.

Azért néhány nyom mégis marad: Ecuadorban a magyarul is tudó törzsek leszármazottai, Ázsiában pedig az Ujgur törzsek, akik csak a magyart tekintik testvéreiknek, és a környezetük fehér hunokként hivatkozott rájuk korábban…

Az emberiség történetére vonatkozóan szintén történtek hamisítások.

Elhazudtak 300 évet a világtörténelemből, vagyis egész pontosan arról van szó, hogy hozzá toldottak. Ha ez igaz – márpedig számtalan jel erre utal – akkor könnyen lehet, hogy még csak az 1700-as években járunk…

Az viszont egészen biztosan igaz, hogy rengeteg kultúráról nem tesznek említést a történelemkönyvek.

Az ősi krónikák, írásos feljegyzések, faragások, emlékművel, több ezer éves, az emberi kort megelőző időszakból való tárgyak is azt sugallják, hogy a mi időnk előtt is létezett egy másik idővonal.

A Húsvét-szigeten lakó titokzatos kultúráról sem esik túl sok szó, mivel gyakorlatilag sötétben tapogatóznak velük kapcsolatban a régészek… Valójába többet tudnak, mint kellene, de ha ezt a világ elé tárnák, akkor sorra borulnának azok a bizonyos dominók.

300w, 585w” alt=”” width=”740″ height=”400″ />

Az  szigeten használt rongorongó nyelv írásképe ugyanis több más kultúrával megegyezik.

Mindegyik egy közös ősnyelv különféle változatai voltak…

Ez pedig félelmetes végköveteztetést sugallna, ráadásul feltárná azt a titkot, amit az emberiségnek meg kellene emésztenie: valóban létezett az Ádámi civilizáció, az ősnyelv, és egyetlen ősnép voltunk.

Ez az ősnép pedig egységesben és harmóniában uralhatta a bolygót.

Ez pedig veszélyes követendő példa lenne a háttérhatalom számára.

Az emberek megosztása a fő cél évszázadok óta, folyamatosan ezen dolgoztak és dolgoznak ma is.

Közben pedig minden nyomát próbálják kilúgozni az egykori ősi egységnek…