Klónozhatják Jézust? Jézus állítólagos vérét tesztelték egy laboratóriumban

jezus-klonozasa-dns-585x390.jpg

A második szeplőtelen fogantatás genetikai úton történik majd? A tudósok egy része hajthatatlan.ha tényleg meglépik, az Isten irgalmazzon a világnak! Elistentelenedik az ember azzal, ha újra megalkotja Krisztust?

Korábban is számtalan alkalommal felmerült már az, hogy Jézus Krisztus valós személyiségének egy lenyomata itt van velünk a Földön. Sőt, mondhatni, hogy a tudósok orra előtt.

Ma sem állítják 100%-osan, de a legtöbben ténylegesen úgy vélik, hogy mind a kormeghatározást, mind pedig a szövettani vizsgálatokat figyelembe véve kijelenthető: a torinói lepel valóban Jézus fizikai bizonyítéka.

Ez pedig azt jelenti, hogy a leplen található, a vászonba ivódott vércseppek is a Messiás vére. Vagyis egyes tudósok szerint kinyerhető lenne belőle Jézus genetikai állománya. Ha úgy tetszik, fel tudnák belőle térképezni Krisztus Urunk teljes genetikai felépítését. Komplett fizikai valóját és személyiségét.

Egy kutatócsoport már egy ideje ténylegesen azon dolgozik, hogy előkészítse a világtörténelem és a tudomány talán legmegosztóbb kísérletét: klónozni Jézust…

Vagy legalábbis kinyerni azt a bizonyos genetikai kódot.

De ne legyünk naivak, ha ez sikerül, mi a garancia arra, hogy a tudomány nevében nem próbálják létrehozni újból Krisztust? Hiszen a kinyert genetikai kódnak és DNS szekventumnak olyan értéke lesz, mint semminek ezen a Földön. Hiszen Jézus véréről lesz szó. Arról az anyagról, ami szent, és ami minden tisztátalant képes megtisztítani…

Sokan ellenzik ezt az egészet, és már most nagyon nagy a felháborodás. Ha meglépnék a tudósok, akkor Isten meg fogja büntetni ezt a világot.

Sokan viszont azt gondolják, hogy ez az egész szükségszerű, sőt, tulajdonképpen ez fogja előidézni Jézus második eljövetelét a Földre, amiről a Jelenések Könyve is beszélt.

Ne feledjük: a Biblia többször is leírja, hogy a halottak feltámadnak, a mennyei ítélőszék Jézussal az élén pedig eljön ítélni élőket és holtakat.

Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a halottak feltámasztása azt fogja jelenteni, hogy sikerül Jézust klónozni, ezzel a világ előtt megnyílik a holtak feltámasztásának a lehetősége. Képesek leszünk legyőzni ezzel a halált.

A Messiás pedig ekkor tér vissza szükségszerűen, mivel az ember többé már nem tekinthető majd embernek.

Bizonyos értelemben ugyanis felépítjük a magunk Bábel-tornyát azzal, hogy átlépünk egy határt. Mi is istenek leszünk…

Korábban a The Second Coming Project (A Második Eljövetel Project) is kitűzte célul magának azt, hogy néhány évtized múlva klónozza Jézust.

Amíg az európai filozófia és az abból kinőtt pszichológia az embert általában test és lélek dualizmusában gondolja el, addig a Biblia szerint az ember alapvetően három fő részből áll:

Szellem, lélek és test. A Szentírás szerint azonban az ember szelleme

– a mai közfelfogással ellentétben – nem azonos az értelmi képességgel, az intellektussal, hanem az Isten természetével azonos alkotórészünket jelenti.

A Biblia álláspontja az, hogy az ember szelleme nincs elválaszthatatlanul hozzárendelve a testéhez, és a test reprodukálásával nem átadható, hanem egyedi része az embernek, amely Istennek van alárendelve, és maga Isten helyezi be az ember testébe: “a szellem pedig

(ti. az emberé) megtérne Istenhez, aki adta volt azt” (Prédikátor könyve 12,9). Egy ízben Mózes és Áron így imádkozott: “Isten, minden test szellemének Istene!” (Mózes 4. könyve 16,22). Ebből a megfogalmazásból is jól látható, hogy az ember szellemének az ura Isten.

De nem csupán az Ó-, hanem az Újszövetség is Istent mondja az emberi szellem Atyjának: “A mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket; avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk-e a szellemek Atyjának, és élünk.” (Zsidókhoz
írt levél 12,9).

A Biblia szemlélete szerint tehát az ember szelleme egyedi, Isten helyezi be az emberbe, ezért semmilyen módon nem reprodukálható.

Ha ez így van, akkor Isten hatalmas büntetést ró majd a világra, amikor megtörténik ez a “nagy és csodálatos” áttörés.

Az ateisták szerint azonban nem csak abban a tekintetben lesz Isten “halála” ez a pillanat, mert az ember elveszi ezzel a teremtő “jogkörét” élet és halál felett, hanem azért is, mert ekkor fogunk rájönni, hogy Isten talán sosem létezett…

Forrás

https://metro.co.uk/2017/04/12/could-we-clone-jesus-scientists-are-closing-in-on-the-dna-of-christ-6571178/
http://www.pravdareport.com/society/anomal/08-02-2006/75627-god-0/