Jézus és eltitkolt magyar tanításai? Amit a Vatikán a Titkos levéltár mélyére süllyesztett!

Kérlek segíts egy megosztással a cenzúra ellen! Köszönöm!

jezus-partus-magyar-kapcsolatok-7abc432e

A “betiltott” és megsemmisített Jézus-evangéliumok nyomában…

Teljes a zavar Jézus titkos élete körül?

Az egyház mindvégig elhallgatott egy olyan titkot, amit nem lett volna szabad?

Ami örökre megváltoztatta volna a világot, és lehet, hogy teljesen más irányba haladt volna tovább az emberiség sorsa?

Könnyen lehet, hogy a vatikáni Titkos Levéltárnak hivatalosan nem létező lezárt szárnya olyan dokumentumokat rejt, amik ha napvilágot látnak, az egyház porig rombolódik.

Mindennek az alapja az a történelmileg mára bizonyított tény, hogy az egyház rengeteg dolgot titkolt el Jézusról, annak korai éveiről, kamaszkoráról, vagy épp arról, hogy milyen kacsoltban volt a magyarokkal, és Mária Magdolnával.

Arról nem is beszélve, hogy a niceai zsinat megrendezett volt.

Úgy értve, hogy a Biblia korai változatából mindent kigyomláltak, ami az egyházi hatalomnak nem tetsző volt, és ami nagymértékben árnyalta volna a Jézus alakjáról szóló képet.

Figyelmeztetés: e cikk lehetséges (mellék)hatásként az intézményes egyházak hívői Jézus-követőkké változhatnak át.

Annyi bizonyos, hogy a Bibliából száműzött, gnosztikus evangéliumok számtalan olyan jól dokumentált bizonyítékkal szolgálnak, melyek Jézus tanításait és magát Jézust sokkal emberibbként ábrázolják.

Mi több, a magyar ősgyökerekkel is kapcsolatba hozható ez alapján.

Leleplezi a hamis zsidókereszténységet, melynek közeli bukását jövendöli.

Megmutatja Jézus igazi arcát, aki a szárnyas Napisten, Él Atya fiának tartotta magát. Minden jel szerint a Termékeny Félhold legősibb népének leszármazottja volt, és Ő lett minden idők legnagyobb táltosa.

Fontos ismeret, hogy a mi ószövetségünk, mely a suméroknál és a szkítáknál is a vallásos hiedelem szent tartalma volt, hiszen mindenütt, ahol a mi népünk lakozott, használták a „munka fokosát” és a királyi tekintély – a „szent szövetség” megtartásának jelképéül – aranyból készítette el Én-Lil szent fokosát úgy, amint annak leírását az ékiratos táblán találjuk.

Tehát lapis lazulinból van a foka. Sumériában is és a szkíták földjein (Magyarországon is) megtalálták a régészek ezeket a leleteket, melyek legszebbjét a szkíta kincsek között láthatjuk.

Tehát Jézus sumér-arám-szkíta hagyományismerete biztosan tudott erről az ószövetségről.

De azt is jól tudta, hogy népénél a sok szenvedés a feledés fátylát borította a hagyományokra és a földön való megtelepedést, boldogságot, munkás, jó életet biztosító, de feledésbe ment ószövetséget olyan „Új Szövetséggel” kell életre hívni, mely feltámadást ad a lelki sebesülteknek. – jézussal kell tehát vérszerződést kötni a magyar népnek is, ha letargiába süllyesztett állapotából fel akar támadni. – igyuk tehát a kehelyből igaz magyar hittel Jézus Urunk vérét, a feltámadás vérszövetségében.

Ezt a mi ószövetségünket tartalmazó ékiratot Kramer olvasta le a Philadelphiai Egyetemi Múzeumban tárolt táblákról és a „Fokos teremtése” címen közli könyvében. Megemlíti, hogy itt van leírva a sumér hitvilág álláspontja a világ teremtéséről és isteni megszervezéséről.

A „magyar” történelemben igen fontos adatok ezek, hiszen igazolják a magyar népnek Jézus Urunkhoz való hűségét és azt is jól megmagyarázzák, hogy az I. Istvánnal megindult római, judai-keresztény „térítés” miért nevezett minket „pogánynak” és miért irtották könyörtelenül a „Szent-Tűzi Szentháromság” Jézus-hitében megmaradókat, akik semmiképpen sem akarták Pártus hercegüket ismét és ismét az ún. „Istentiszteleteken” feláldozni.

Ezek mind olyan összefüggések, amik tagadhatatlanok.

Jézus egyre több bizonyíték szerint pártus herceg lehetett.

És ezt az egyház bármennyire is próbálja titkolni, attól még egy igaz tény marad, mely előbb vagy utóbb, de átüti az elhallgatás és a szőnyeg alá söprés ingerküszöbét.

Forrás

NÉZZ SZÉT A KATEGORIZÁL TÉMAKÖREINK CIKKEI KÖZÖTT:

ELTITKOLT VILÁG | AKTUÁLIS HÍREKKözéletJárványNagyvilágNemzetiNeoLiberálisVeszélyZónaDiktatúraBevándorlásRasszizmusÉrdekességekEltitkolvaVideókTeljes adások

Oszd meg a cikket ismerőseiddel