Ezek az ősi dél-amerikai törzsek az ősmagyarság leszármazottai: magyar szavakat, szótöveket ismernek!


Még a híres felfedező, Móricz János is elbeszélgetett velük! Miért tagadják a történelem legnagyobb összefüggését? A 60-as években még szép számban, de már akkor is megritkulva éltek Dél-Amerika egyes vidékein azok a különleges törzsek, akik egy ősi titkot őriztek. Egy olyan titkot, mely csak később tárult fel, és amit aztán a nyugati világ mélyen elhallgatott.

Elhallgatott, mert alapvető érdeke fűződött ahhoz, hogy soha ne derüljön ki a teljes igazság. Elhallgatott, mert ez az emberiség vonatkozásában egy sokkal összetettebb összefüggésre is fényt derített volna. Ez az összefüggés pedig még a mi népükkel is összekapcsolódik…

Nem véletlen, hogy annak idején Móricz János felfedezését, a Táltos barlangot is elhallgatták a világ elől. Dél-Amerika Ecuador-közeli dzsungeleiben olyan érintetlen népek éltek, melyek ősi motívumai, bizonyos szokásai felkeltették a kutatók, főleg Móricz érdeklődését.

A legnagyobb döbbenettel tapasztalta, hogy ezek a törzsek bár barátságtalanok voltak az idegenekkel – rendszerint le is mészárolták őket -őt és csapatát mégis befogadták. Feltehetően annak volt köszönhető, hogy Móricz magyarul beszélt.

A törzs tagjainak egy része pedig szintén ismerte ezt a nyelvet, de legalábbis magyar szavak voltak a szókincsükben, és egyéb magyarságra jellemző tőszavak.

Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy az itt élő törzsek egykoron mindugyannnyian egy közös őstől származtak, és így is származtatták magukat.

A három indián törzs, a Cahari, a Mochica és a Puruha tagjai azt vallották, hogy az ő elődeik még jobban tudtak magyarul, és bizonyos magyar hagyományokat örökítettek át rájuk.

Móricz számára nyilvánvaló volt az, hogy itt egy nagyon komoly MINIMUM nyelvi rokonság, kapcsolat van.

A genetikai vizsgálatokat soha nem tudta elvégezni, és rejtélyes módon azóta sem szorgalmazta ezt senki… de a nyelvi szerkezetben, szavakban egyezések, konkrét átfedések vannak.

A még magyarul beszélő törzsek – köztük a Cayapak, a Salasaca szintén rokonságot mutatott velünk. Legalábbis nyelvi szinten.

Teljesen érthető, hogy két lehetőség van: az egyik az, hogy ezek a népek csak nyelvileg kapcsolódnak hozzánk, ám ez is egy szenzációs feltételezés és bizonyság lenne, mivel a kérdés adódik: hogyan, mikor következett be a nagy szétválás?

A másik feltételezés megváltoztathatná Amerika és a világ történelmét is. Ez ugyanis felveti a genetikai kapcsolatot is, vagyis ezek a törzsek konkrétan magyarok, pontosabban ősmagyar leszármazottak.

Vagyis Amerika őslakosai között ott voltak ezek a népek, így egy egészen más helyzet állna be, és a történelemkönyvek jelentős javításra szorulnának, ami az amerikai nemzeti öntudatot rombolná, ezt pedig nem engedhetik meg.

 


Like it? Share with your friends!

Kérjük oszd meg a cikket

Mivel a Facebook korlátozza a hírek automatikus megjelenítését, ezért arra kérünk, hogy oszd meg személyesen a cikket, ezzel jelentős mértékben segítve az oldalt hatékonyságát. Köszönjük