Ex-musz­lim: az isz­lám 50 éven belül át­ve­szi a ha­tal­mat Svéd­or­szág­ban

Ha Svéd­or­szág el­is­meri a sária bí­ró­sá­go­kat, akkor a musz­li­mok­nak új kö­ve­te­lé­seik lesz­nek, mint pél­dául a saját enk­lá­véik irá­nyí­tása a svéd tár­sa­da­lom be­avat­ko­zása nél­kül.

Mona Walter egy szomáliai nő, aki a 90-es években érkezett Svédországba. Szomáliában soha nem volt vallásos, de Svédországban többé-kevésbé kénytelen volt a mecsetbe menni és hidzsábot viselni.

Pár év múlva elhagyta az iszlámot és ateista lett. Végül elkezdett hinni Jézusban és kereszténnyé vált.

„Sok éven át megpróbáltam meggyőzni a svédeket arról, hogy megértsék, mit jelent a muszlim cél – átvenni az országot. De a legtöbb svéd elfordult az üzenettől, mert túlságosan ijesztőnek tartotta”

– mesélte Ingrid és Maria hírblogjának. Ime néhány további érdekes idézet.

„A svédek meg vannak győződve arról, hogy a svéd törvények mindig érvényesek lesznek az országukban.De kérdezzen bármelyik angolt, hogy 30 évvel ezelőtt gondolta-e volna, hogy Nagy-Britanniában 2019-ben törvényes sharia bíróságok lesznek. Senki sem gondolta volna, hogy ez lehetséges.

Ha Svédország elismeri a sária bíróságokat, akkor a muszlimoknak új követeléseik lesznek, mint például a saját enklávéik irányítása a svéd társadalom beavatkozása nélkül.A végső cél az, hogy sharia az egész Svédországot irányítsa. Ez a hosszú távú cél és az iszlámnak végtelen sok türelme van. Ahogy mondani szokták: „Neked van órád, de nekünk van időnk.”

“A tavalyi szeptember 9-i választásokat megelőzően a legtöbb svéd újságíró hisztérikusan írt az “Északi ellenállási mozgalomról”, amelyet náci pártnak tartottak. És valóban: mindössze 2106 szavazatot kaptak, ami azt jelentette, hogy a svédeket nem érdekli a nemzeti szocializmus.

De attól senki sem fél, hogy ma körülbelül egymillió muszlim van az országban, akik közül sokan már beszivárogtak a politikai pártokba. Csak idő kérése, hogy mikor fognak saját, muzulmán pártot alakítani.Az egyetlen megoldás az lenne, ha hazaküldenénk mindenkit aki nem akar a társadalom részévé válni és nem hajlandó asszimilálódni.

Ha ezt nem tesszük meg, az iszlám 50 év múlva átveszi a hatalmat. 100 év elteltével pedig véget ér a játék” – mondta Mona Walter.

Forrás: Voiceofeurope

Forrás