Európa Trianonja zajlik: komplett népeket, országokat fognak leradírozni a térképről…

Európát kifosztják.

Kulturálisan, pénzügyileg és ideológiát, vallást tekintve is.

Ez a kifosztás pedig olyan nagymértékű, hogy végig kell gondolnunk, hogy mennyi időnk lehet még hátra.

Nyilvánvaló, hogy az EU vezető elitje Európa ellen dolgozik. Az EU összetartása, egysége megbomlott.

Egy lassú és fájdalom teljes szétdarabolódás vetíthető előre, a törésvonalak a keleti blokk és a nyugat-európai gazdag kiszipolyozó országok között már felsejlenek.

Egy európai Trianon érkezhet el, mely a német kancellár asszony által megkezdett bevándoroltatás egyenes ágú következménye.

Európának “vérfrissítés” kell.

Ezért volt szükség arra, hogy a Közel-Keletről és Afrikából “importáljanak” népeket, akik hű és könnyebben megvezethető fogyasztói lesznek az Európa vérét szívó multinacionális vállalatoknak.

A vérfrissítés pedig azért szükséges, hogy haldokló nyugati civilizáció fogyasztói trendjeit “pótolják”.

Egy kevert fajú társadalom ráadásul végtelenül megosztott… ez pedig a fogyasztói “kosárnak” is jót tesz.

A bizonytalan, magát veszélyben érző ember ugyanis kimutathatóan többet vásárol, fogyaszt…

Emellett kulturálisan is térfoglalás zajlik: az iszlám erők politikai babérokra fognak törni, akárcsak a vallás tekintetében.

Mit gondoltok, vajon miért van az, hogy Németországban és Nagy-Britanniában egyre csak rombolják, lebontják az ódon templomokat, amiket aztán “elfelejtenek” újjáépíteni, eközben pedig gomba módra szaporodnak a mecsetek…?!

A szabadkőművesek társaságának az érdekeit, valamint a multik érdekeit, akik mögött olyan gazdag bankárdinasztiák állnak, mint  a Rockefeller sarjak vagy a Rothschildok.

A szabadkőművességhez ezer szállal kötődő Ferenc pápa sme más, mint egy hatalmi báb, amit, vagy akit megfelelően mozgattak a mögötte álló bábmesterek.

Mert ami az európai épolitikai színtéren zajlik, az egy bábszínház, semmi több…

A szabad választások nem szabad választások, csak annak látszanak. A folyamatok a háttérből irányítva vannak. Egy adott mederben vannak tartva…