Egy új elmélet szerint a múlt, a jelen és a jövő egyidejűleg létezik

Egy új ellentmondásos elmélet szerint körülöttünk minden bonyolultan meg van tervezve, és mindenki sorsa el lett döntve. Az új elmélet azt sugallja, hogy az idő nem telik, és hogy minden mindig jelenlévő. – Írja az Új Világtudat

Valójában az idő nem lineáris, ahogyan mindig is gondolkodtunk róla, és minden, ami körülöttünk létezik, az örök jelenben van.

A kutatók arra mutatnak rá, hogy az időt a téridő dimenziójának kell tekinteni, ahogy a relativitáselmélet tartja, így nem is telik semmilyen módon, mert a téridő sem teszi. Ehelyett az idő az univerzum egységesebb szövetének része, nem olyasvalami, ami a belsejében mozog. Az egyik tudós szerint minden, ami történt, és minden, ami meg fog történni, valójában ebben a pillanatban következik be, mivel az idő a térben helyezkedik el.

Az új elmélet, amelyet Dr. Bradford Skow, a Massachusettsi Technológiai Intézet (MIT) filozófus docense javasolt, azt jelzi, hogy ha az univerzumra nézünk, valójában megfigyelhetjük, ahogy az idő és az események minden irányban szétterjednek.

Szóval mit jelent ez valójában? Nos, ez azt sugallja, hogy az idő, ahogy ismerjük helytelen, más szóval, nem lineáris, mint ahogyan mindig is gondoltunk rá., és valójában minden, ami létezik, az örökké tartó jelenben van.

Az új elméletet Dr. Skow az “Objective Beginning” című könyvében részletezi, amelyben azt írja: “Amikor megkérdezed az embereket: ‘Mondj valamit az idő múlásáról,’ általában egy metaforát használnak. Azt mondják, hogy az idő úgy folyik, mint egy folyó, vagy úgy haladunk át az időn, mint egy hajó, amely a tengeren halad.

A szerző azt állítja, hogy “nem akarnék hinni benne, hacsak nem látnék rá megfelelő érveket.

Skow a könyvében arra törekszik, hogy meggyőzze az olvasókat, hogy a dolgok aligha lehetnek másképp. Ezért a könyv nagy részében az időre vonatkozó egymással versengő ötleteket veszi fontolóra – azokat, amelyek feltételezik, hogy az idő halad vagy mozog valamilyen módon.

Érdekelt, hogyan nézne ki az univerzum, ha ezeket a metaforákat az idő múlásáról nagyon komolyan vennénk,” – mondja Skow.

Dr. Skow egy úgynevezett blokk-univerzumban hisz, egy olyan elméletben, amely szerint a múlt, a jelen és a jövő egyidejűleg létezik. Más szavakkal, ez azt jelenti, hogy ha egyszer valami megtörtént, akkor az a téridőben valahol továbbra is létezik.

Az új “ellentmondásos” elméletet Albert Einstein relativitáselmélete is alátámasztja, amely azt jelzi, hogy a tér és az idő valójában része egy bonyolult négydimenziós struktúrának, ahol minden, ami történt, saját koordinátákkal rendelkezik a téridőben.  (1)

Új Világtudat

Originally posted 2019-04-25 00:31:23. Republished by Blog Post Promoter