Egy alternatív idővonal részese az emberiség: tudósok ijesztő teóriája látott napvilágot

Ez mindent a feje tetejére fog állítani… a valóság egy lehasadt része vagyunk?

…és most nem túloztunk.

Arról van szó, hogy a világunk könnyen lehet, hogy csak egy lehasadt rész a valóságból. Egy alternatív idővonal.

Ilyet filmekben látni.

alternativ-idovanal-585x390.jpg

Amikor a főhős visszamegy az időben, a múltban aztán megváltoztat valamit, végül visszatér a jelenébe.

A jelen azonban már nem az a jelen, amiből érkezett. Hogy ne omoljon össze a téridő kontinuum, egy alternatív idővonal jött létre abban a pillanatban, amikor az időutazó megölte a saját nagyapját.

Ezért ő maga csak az alternatív jövőbe tud visszajutni, ahol már minden aszerint követte egymást, hogy nem élt a nagyapja, így az apja sem született meg.

Ez teszi lehetővé azt, hogy ő saját maga létezzen ebben az idővonalban, más esetben ugyanis ő maga sem lett volna képes visszamenni az időben ezt megtenni.

Ez teljesen paradox, némileg ellentmondó, a tudósok pedig a nagypapa és egyéb időparadoxonok megoldásán dolgoznak évek óta.

Az univerzum vizsgálata során a háttérmintázatokban – melyeket a kozmikus háttérsugárzásban  fedeztek fel – feltűnt, hogy olyan struktúrák találhatók, amik az ősrobbanás előtti pillanatokban is keletkezhettek.

Ez teljesen ellentmond a fizikai törvényeknek, és mindannak, amit a térről és időről tudunk.

Az persze ismeretes, hogy az ősrobbanás előtt is volt valami.

De hogyan lehetséges, hogy az ősrobbanás előtti idejű háttérsugárzási maradványok legyenek a kozmoszban?

Sokak szerint erre az lehet a magyarázat, hogy a mi világunk, a valóság, a világmindenség egy bizonytalan fluktuációban született.

A születését pedig egy olyan esemény válthatta ki, mint amilyet egy időutaz váltott ki a példában.

Vagyis a kozmosz eredeti, fő idővonalán történt egy változás, mely megszülte a mi mikrokozmoszunkat.

Egy alternatív idővonalat, alternatív ősrobbanással, evolúcióval és fejlődéssel.

A valóság egy steril, lehasadt részei vagyunk.

Éppen ezért nem találkoztunk még értelmes lényekkel az univerzumban, ezért érezzük magunkat eredendően magányosnak magunkat…

Ezért tűnik olyan mesterkéltnek a világ.

Persze ez csak egy lehetséges elmélet, amire ezeken kívül semmilyen konkrét bizonyíték nincs.

Azonban a szakértők szerint ez is egy lehetséges interpretációja annak, hogy miért olyan a világunk, amilyen.

Ha tényleg egy elszeparált téridő buborékban létezünk, akkor az bizonyos hatásokat kizár. Ezért annyira gyenge a gravitáció mint erő mindenhol a végtelenségben, a többi nagy kölcsönhatáshoz képest.

A gravitáció ugyanis egy másik valóságban, vagy multiverzumban esett “csapdába”, és hozzánk csak átszivárog.

Az átszivárgó gravitációra több tudományos mérés is utal…

A gravitáció a többi erőhöz képest igen gyenge.

Ez már régóta rejtély, és heves viták tárgya, hogy mi ennek az oka, de egyes teóriák szerint a gravitáció valójában nem is a mi világunkból ered, és csupán csak “átszivárog” hozzánk.

Éppen ezért a gravitáció lehet a kulcsa annak, hogy időt utazzunk, a gravitáció ugyanis képes eltorzítania téridőt is, ezáltal lassabban, vagy gyorsabban ketyge valakinek az órája, attól függ, milyen erős gravitációs hatást kifejtő tömeg közelében tartózkodik.

Ha pedig időt lehet utazni, akkor nem kizárt, hogy a gravitáció eddig ismeretlen – vagy talán nem is létező, hisz ez csak felvetés – hullámai segítségével a létezés, a síkok egy magasabb szintjére lehet jutni.

Ki tudja, talán elérhetjük azt a dimenziót vagy világot, ahonnan a gravitáció maga is ered, ahol sokkal erősebb hatása van.

Égős soron tehát az ember oda lyukad ki, hogy rá kell jönnie: nagyon nem ismeri még az őt körülvevő világot, és annak természetét.

Válaszokat akarunk, de egyre több kérdés merül fel…

 

Originally posted 2019-02-22 21:31:11. Republished by Blog Post Promoter