Egy 13 éves német kislány életéért küzdenek az orvosok, akit egy migráns erőszakolt meg

Egy 13 éves kis­lányt ke­zel­nek a né­met­or­szági Lü­ne­burg nevű város pszi­chi­át­ri­á­ján. Az or­vo­sok sze­rint ko­moly ve­szé­lye van annak, hogy a ti­né­dzser saját ke­zé­vel vet véget az éle­té­nek. A kis­korú azt kö­ve­tően ke­rült ilyen sú­lyos ál­la­potba, hogy egy afgán mig­ráns meg­erő­sza­kolta egy helyi park­ban.

Elkezdődött a bírósági tárgyalása annak a 23 éves afgán bevándorlónak, aki az ügyészség szerint tavaly áprilisban egy lüneburgi közparkban molesztált és erőszakolt meg egy 13 éves lányt.

A kiskorú áldozat poszttraumás stresszben szenved a történtek óta, immár több mint egy éve kezelik pszichiátrián. Az orvosok attól félnek, hogy a nemi erőszak során átélt szörnyűségek miatt megpróbálhat saját kezével véget vetni az életének.

Az ügyben eljáró bíró – tekintettel a kislány rossz egészségügyi állapotára – felajánlotta az erőszak elkövetésével gyanúsított afgán migránsnak, hogy 3 év 3 hónappal megúszhatja, ha önszántából beismerő vallomást tesz.
A bíró ezzel szerette volna megkímélni a tinédzsert, hogy vallomást kelljen tennie, és újra fel kelljen idéznie a szörnyűségeket, illetve, hogy ismét szemtől szembe találja magát támadójával.

A bíróságra 50 perces késéssel érkező Omed N. az ajánlatot elutasította, mint mondta: szeretné magát megvédeni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a tárgyalás következő napján az áldozatnak is meg kell jelennie, ami komoly sebeket téphet fel benne.

Mindemellett Omed N. követelte, hogy zárják ki a nyilvánosságot a tárgyalóteremből. A bíró helyt adott a kérésnek annak ellenére is, hogy az ügyész szerint a pert a nyilvánosság előtt kellene lefolytatni.

A kép illusztráció!