Döbbent az arcuk a tüntetőknek, ezt üzente nekik Brüsszel:

Min­den­ki­nek jo­gá­ban áll gya­ko­rolni a szó­lás­sza­bad­ság­hoz és a tün­te­tés­hez való jogát – je­len­tette ki az Eu­ró­pai Bi­zott­ság egyik szó­vi­vője ked­den Brüsszel­ben, hoz­zá­téve, hogy a tes­tü­let ál­ta­lá­nos ál­lás­pontja sze­rint ezt csakis bé­ké­sen lehet meg­tenni.

Mina Andreeva a napokban zajló budapesti tüntetésekkel kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva megjegyezte, hogy az Európai Bizottság nem kommentálja az egyes tagországokban zajló aktuális politikai eseményeket, megismételte viszont a testület általános álláspontját, hogy

az erőszak sosem lehet megoldás vagy eszköz az ilyen esetekben.

Forrás: MTI