Az univerzum végső megértése: mindannyiunkat manipuláltak már a kezdetektől fogva

Sumer leletek bizonyíthatják be azt, hogy az emberi faj létezése nem véletlen a bolygón… minden irányított volt?

Az emberiség útja valójában előre eltervezett út volt?

Egy olyan, felénk lejtő evolúciós pálya, ahol egyszerűen fejlődésre és folyamatos történelmi sikerekre voltunk ítélve?

A múlt bizonyos megmagyarázhatatlan momentumai mind világossá válhatnak, értelmet nyerhetnek, ha ez igaz!

Létezik egy felsőbb teremtő, vagy teremtők, aki, vagy akik az univerzumot megalkották, és mindenhez értelmet és célt rendeltek?

A világ látszólag úgy van “összerakva”, mintha mindent céllal hoztak volna létre. Egyetlen haszontalan, értelem és funkció nélküli elem sincs a kozmoszban, és itt a Földön sem.

A legkártékonyabb élőlény is fontos része a világnak.

Ahogyan a legfontosabbnak tűnő dolgok hiánya is magával ránthatna mindent.

Ezt az ősi sumer civilizációk tudták. Tisztában voltak vele, akárcsak az utánuk következő népek generációi.

A félelmetes az az egészben, hogy a világ legnagyobb, legvirágzóbb kultúráit nem csak tér és idő választotta el egymástól, hanem a fejlődés is.

Ennek ellenére mégis bizonyítékok vannak rá, hogy ezek a civilizációk rendelkeztek egy közös tudással. Mintha csak egymásra örökítették volna át ezt a tudást.

A tudást a kozmoszról, a világról, és annak hátborzongató összefüggéseiről.

Az összefüggésekről, amikről a modern ember, a homo sapiens sapiens már elfeledkezett…

A ma élő emberek a Homo sapiens faj, ezen belül a mai ember, a homo sapiens sapiens. De tényleg gondolkodó ember vagyunk? Tényleg értelmes ember?

A kultúránk és az ősi civilizációink kollektív emlékezetének egy jelentős része örökre elveszett, egy másik szeletéről pedig egyszerűen nem veszünk tudomást, mert az “nem illik bele” az általunk felvázolt világképbe, amit történelemórákon is tanítunk.

Pedig sorra buknak meg a korábbi sziklaszilárdnak gondolt történelmi tények.

Ma már azt is nagy valószínűséggel ki lehet jelenteni, hogy nem Afrika volt az emberi faj bölcsője, és hogy nem mi voltunk az első értelmes faj a bolygón.

Számtalan olyan ősi, több ezer éves sumerokhoz köthető agyagtáblát találtak a régészek, melyek kapcsolódnak a fajunk teremtéséhez.

A sumer mitológia pedig ősi istenségekről ír, akiknek köze volt az emberi faj teremtéséhez.

Persze tény, hogy a kultúrák és civilizációk mind meg akarták magyarázni saját létezésüket. De az érdekes és nem lehet véletlen, hogy valamennyi ilyen civilizáció ugyanazokra a dolgokra, istenségekre és jelenségekre hivatkozott…

A sumerok eredete sajnos ismeretlen, vélhetően India felől érkeztek, de eredeti hazájuk hollétére nincs semmilyen bizonyíték.

Egyes felvetések szerint talán ők maguk is a kozmosz lényeinek egyfajta leszármazottai, vagy az ősi, Földön járt istenek ivadékai.

A kultúrák mítoszainak, a teremtéstörténetek közötti hasonlóság tehát nem véletlen.

Ahogyan az sem, hogy az ősi tudás mára elveszett, legalábbis egy része.

Az univerzum végső megértésének kulcsa pedig ebben rejlene. Az ugyanis nem véletlen, hogy a fejlett népek a múltban még ma is zavarba ejtik a modern régészetet.

Hogy beszéljünk pár konkrétumról is, nézzük meg a fenti képet.

Ez egy sumerokhoz köthető több ezer éves faragás. A legtöbb szakértő úgy véli, hogy ez az emberiség teremtésének egyik jelenete lehet.

Léteznek olyan agyagtáblák is, melyeken ősi istenek ajándékoznak különféle szerkezeteket a népnek, hogy azzal munkálják meg a földeket, és az bőséges termést hoz majd.

Ez szintén a kozmikus tudás és technológia átörökítésének kulcsmomentuma lehet, amit kőbe véstek, és így maradhatott meg az elkövetkező civilizációk számára, mint értelmezhető nyom a múltból…

Vagy ott vannak azok a  karcperecek, és kézben hordott “táskák”, melyek több sumer, maja és inka faragások, szobron és rajzon megtalálhatók.

Az érdekességük ezeknek szintén az, hogy mind megegyezik… Mintha csak ugyanazt a dolgok ábrázolnák.. Véletlen lenne?

Aligha…

A megfejtést persze mindenkinek a fantáziájára és nyitottságára bízzuk!