Az előző emberiség létezett: a jelenkor embere amnéziában van tartva az igazsággal kapcsolatban

Kérlek segíts egy megosztással a cenzúra ellen! Köszönöm!

Mintha csak nem akarnák, hogy az ember a végső igazságot megtudja. mert talán olyan borzalmas lehet a fajunk eredete, vagy mert az információ puszta kinyilatkoztatása romba döntené az egész társadalmunkat. A múltunk ugyanis annyira szövevényes, hogy azt senki sem gondolná.

Sokak szerint a térben és időben nempasszoló  régészeti leletek mind azt mutatják, hogy az emberiség evolúciós fejlődése egy alapvető hazugság volt. Ha pedig nem volt evolúció, vagy pedig nem olyan értelemben volt, mint ahogyan tanítják ma is, felvetődik a kérdés: mi az igaz egyáltalán abból, amit “emberi történelem” címen magoltattak be velünk?

A előző emberiség létezhetett, az emberi evolúciót ráadásul több ízben is újraindíthatták egykori alkotóink. Ennek nyomai lehetnek a föld alól előkerülő, az emberi genezisnek ellent mondó régészeti leletek.

Mint például a több millió éves emberi lábnyom abból az időből, amikor ne is élt még ember, de dinoszaurusz sem a Földön. Vagy a szintén az emberiség előtti időkből származó megkövesedett cipőtalp nyom. Lásd a két esetet lentebb ….

Ezek mind olyan dolgok, amik ma már letagadhatatlanok, és sorra kerülnek felszínre ehhez hasonló konkrét bizonyítékok. Az elmúlt évtizedek komoly cunami jelenségei után is rengeteg olyan lelet fordult ki a földből, amit azonnal el kellett tüntetnie azoknak az érdekcsoportoknak, akiknek a feladatuk az emberi faj amnéziában tartása. A nagy feledést követően ugyanis egy nagyon befolyásos réteg jobbnak látta, ha a Föld múltját soha többé nem firtatják akárcsak az emberiség kapcsolatát a kozmoszból érkezett idegen világokból jött utazókkal.

Előző emberiségek nyomai a Földön: nem mi voltunk az első, és nem is mi leszünk az utolsó civilizáció a bolygón!

Hátborzongató tárgyak, leletek a múltból. Felszínre került bizonyítékok a végső igazságról. Valaha régen, több millió évvel az emberiség születése előtt már éltek humanopidok a Földön. Ez a felvetés nem újkeletű, igazából már több évtizede felmerül a régészek között. Nem is csoda, hiszen találtak már olyan, az emberhez nem köthető, az emberiség korát jóval megelőző leleteket, melyek egy sötét múltról árulkodnak.

Ezek a föld alól előkerült tárgyak, vésetek és szobrocskák, lábnyomok és lenyomatok ugyanis olyan földtörténeti rétegekből származtak, amik némelyike több száz millió éves.

Mégis magasan fejlett civilizáció nyomairól árulkodnak…

Találtak már olyan ősi, több száz millió(!) éves kőeszközöket is, melyeken pattintások nyomai láthatók. Ezek a pattintott kőbalták szintén akkor készültek, mikor az emberiség még ki sem fejlődött. Felmerült már a régészek fejében az is, hogy a majmok pattinthattak köveket egymásnak, és elkezdhettek kezdetlegesen bánni egyes eszközökkel, azonban erre semmi bizonyíték nincs. Sőt, ha így lett volna, akkor a majmok ma is sokkal magasabb fejlettséget mutatnának, mint amit a tudomány tapasztal.

Számtalan nyoma van például annak, hogy a világ ma elsivatagosodott tájain egykor virágzó kultúrák léteztek. otzt van az Atacama közepén élő egykori civilizáció is, melynek tagjai közül kerültek ki a világ legrégebbi valaha volt múmiái. Sőt, egyes információk szerint ezek az emberek egy kiválasztott isteni nép leszármazottainak tartották magukat…

Ezek az információk alapjában véve káésztetnék arra a tudományt, hogy az újraírja önmagát, akárscak az evolúciót. Eleve megkérdőjeleződne a Darwini emberi evolúció is.

Számos nyom, több millió éves leletek, a kifaragott kőtömbök, fél milliárd éves alagút rendszerek mind egy elveszett, vagy kihalt civilizációhoz köthetőek. Valóban olyan emberek élhettek régen, több millió évvel ezelőtt itt a Földön, mint mi. Az ősi idők fejlett civilizációi mind emberi civilizációk voltak.

Az elmélet szerint az emberiség egyfajta időhurokba került, ami önmagába hajlik vissza. Ez azt jelenti, hogy újra és újra létrejövünk, megteremtődünk, fejlődünk, majd egy adott ponton kihalunk. Ez folyamatosan megismétlődik, és ismétlődik szüntelenül az időt kezdete óta. Az emberiség sorsa tehát a kezdetektől fogva meg van pecsételve, predesztinálva van.

Vagyis az ősi múltunk nyomait nem véletlen tartják titokban a tudomány és a régészet képviselői. Az eleve elrendeltetettség gondolata és ténye ugyanis messzemenő hatással lenne a világunkra és az emberek felfogására.

200 millió éves lelet változtathatja meg a történelmet?

 

1917-ben egy megdöbbentő régészeti lelet fordult ki a földből. Egy olyan dolog, amire nem számítottak, és ami miatt a történelemtudósoknak és a régészeknek alaposan magyarázkodniuk kellett. Mindezt úgy, hogy valójában ők sem értették, hogy pontosa mi is történt.

Ugyanis egy 200 millió éves zárványban valami olyasmire akadtak, amiről joggal vetődik fel a kérdés: hogyan kerülhetett oda? Vagy szabadna-e léteznie egyáltalán?

Mikro fotografikus vizsgálatnak is alávetették a föld alól előkerült szikladarabot, melyen egy megkövesedett emberi lábnyom látható. Ráadásul nem is teljesen lábnyom volt ez, hanem egész pontosan egy modern cipőtalp nyom. Ez volt az, ami igazán zavarba hozott mindenkit. Ugyanis a körülötte talált dolgok, és maga a zárvány, amiben benne volt, valóban 200 millió éves volt. És esély sem volt rá, hogy csak úgy oda kerüljön egy modernkori lelet egy elszigetelt zárvány belsejébe. Ezt még a geológusok is kizárták, akik a leletet tanulmányozták.

A furcsa leletet egyébként eredetileg egy Albert E. Knapp nevű férfi találta meg, mialatt Nevadában dolgozott egy bányásztevékenységet folytató cégnél. 1917 Január 15-én botlott bele a szikladarabba, amikor éppen egy dombon sétált le, amikor megpillantotta a földből kifordulva.

A legalább Triász korszakból származó gumis cipőtalp lenyomat rejtélyét azóta sem fejtette meg senki. Szinte bizonyos, hogy egy cipő lenyomata látható rajta, ezt többen is megerősítették, akik megvizsgálták a leletet.

A szkeptikusok ugyanakkor arra hívták fel a figyelmet, hogy lehetséges, hogy csak valamilyen geológiai folyamat véletlenszerűen játszott szerepet a furcsa lenyomat kialakulásában, igaz azt elismerték, hogy erre nekik sincs semmiféle bizonyítékuk.

Március 19-én még a New York Times is egy nagy oldalas cikkben számolt b be a felfedezésről, melyben a tudósok azt állították, hogy a vizsgálatok alapján, ha valóban lenyomatról van szó, akkor egy 12 éves kisfiú cipőtalpának lenyomata lehet, méghozzá a jobb lábán lévő cipőé.

Később, egy 1922-ben végzett független kutatás is megállapította, hogy a lelet egészen biztosan régebbi lehet, mint 5 millió év.

A szkeptikusok napjainkban is alig tudják megmagyarázni a leletet. Egyesek azt állítják, hogy az eltört vasérc tud hasonlót létrehozni egy szikla felületén, de több kísérlet és későbbi megfigyelés sem igazolta teljes mértékben ezen állításokat.

Később egy mindent eldöntő mikroszkópos vizsgálatot végeztek el a cipőlenyomaton, melyet a Rockefeller Intézetben vezényeltek le. A tudósok a mikroszkópos felvételen egyértelműen megállapították, hogy nem geológiai folyamatok hozták létre a mintát, tehát ez valóban valamiféle lenyomat lehet.

Ugyanakkor ezeket a mikroszkópos felvételeket soha nem hozták nyilvánosságra.

Egy azonban biztos: ha ez a lelet valódi, mint ahogyan nagyon sokan hiszik és állítják, akkor az alapjaiban változtathatja meg az emberi történelmet.

Hiszen ember nem élhetett a dinoszauruszok előtti korban, legalábbis a történelem standard modelljei ezt kategorikusan tagadják…

NÉZZ SZÉT A KATEGORIZÁL TÉMAKÖREINK CIKKEI KÖZÖTT:

ELTITKOLT VILÁG | AKTUÁLIS HÍREKKözéletJárványNagyvilágNemzetiNeoLiberálisVeszélyZónaDiktatúraBevándorlásRasszizmusÉrdekességekEltitkolvaVideókTeljes adások

Republished by Blog Post Promoter

Oszd meg a cikket ismerőseiddel