Attila városa ma is áll: Árpád sírja már rég megvan: rejtett történelem, amiről nem beszélnek!

Kre. 1181. A trójai háborút és hazáját elbukó uralkodóház, kíséretével együtt Pannóniába hajózik.

Itt egy óriási várost, pontosabban városállamot alapít, a Dunától nyugatra, Sicambria néven.

Ezeket a korabeli térképek is jelölik Budapesttől délre, Szentendrétől északra.

És hogy ez miért ennyire érdekes és idevágó?

Mert ennek a trójai népességnek voltak korábbi előzményei Budakalász térségében, ugyanis régészeti analógiái vannak Trójával. Lehet, hogy csak hazatértek…

A rézkorból a Bodrogkeresztúri Kultúra nyomainál jelentősebb leletek kerültek elő a Badeni, azaz Péceli kultúrának az idejéből.

Az itt élő egykori törzs valamikor i.e. 4000 körül érkezhetett ebbe a régióba.

Több bizonyíték is van a hosszabb időn át való letelepedésükre, például egy 1952 és 56 között feltárt gigantikus temetkezési hely, ahol összesen 427 sírhelyet találtak a régészek.

Találtak egy négykerekű agyagszekeret is, ami igazi ritkaságnak számít ma is. Ez ugyanis bizonyítja, hogy már közel 5000 évvel ezelőtt használtak négykerekű kocsit. nem mellesleg ők a későbbi etruszkok ősei is.

A trójai városállam itt sem maradt meg.

Keleti népektől háborgatva nyugatra vándoroltak, majd ők lettek a frankok ősei. Francion és Paris nevű uralkodóik után neveztetett az egynevű állam és annak fővárosa is.

A római korban katonáik visszatértek, de jöttek a Hunok.

Attila ezen a helyen építette fel a városát, melyet uradalmát követően a germánok Ecilburgnak, Árpádék pedig Budavárnak hívtak.

Ez a település nem volt azonos Óbuda-Aquincummal, mivel hun régészete nincs, de ettől északra Sashegyi Sándor régészetileg igazolta a hunok jelenlétét Békásmegyer, Budakalász és Pomáz területén.

Itt jön a csavar…

Buda kalasi törökül azt jelenti, hogy Buda vára. Békásmegyer pedig Anonymus megyeri révével azonos!

Pomáznál pedig átfolyik a névtelen jegyző által leírt kőmedrű szurdokpatak, a Dera, melynek az egyik forrásánál van Árpád végső nyughelye is.

A Dera egyik forrása a Holdvilág–árok vízesése, mely felett egy Mithrasz kultuszú szentély, azaz nekropolisz található.

Sokak szerint ez Árpád fejedelem sírja, amit már korábban, több évtizeddel ezelőtt megtaláltak és fel is tártak.

Azonban az antropológiai és genetikai vizsgálatok egy olyan dolgot bizonyítottak, amit nem hozhatott az MTA nyilvánosságra…

A végén még kiderült volna, hogy soha nem is volt honfoglalás!

Sashegyi régészprofesszor 3 sírt találtak, kettőben csontvázak is voltak.

Érdemes a videót teljesen végignézni, rengeteg képpel és dokumentummal támasztja alá az állításokat!