Agyi jelek, struktúrák árulhatnak el mindent a klinikai halálról: a halál utáni létezés VALÓSÁG!

​A tudomány szerint is egyre biztosabb, hogy a tudat túléli a test pusztulását. Az agyban lévő struktúrák állíthatják elő az asztráltestet?

Sokan sokféleképpen próbálják értelmezni azt, hogy mi lehet odaát, és hogy az emberi tudat hogyan képes érzékelni ennek a különleges létezésnek egy felsőbb szintjét.

Ha átjutunk egy más világba, a “Másvilágba”, akkor létezik a tér/Tér… mivel, egy egész világról értekezünk… ha át jutunk, azaz haladunk valahonnan valahová, akkor az idő, azaz/vagy az idősödés is létezik… akképpen, mint “Tér-idő”.

Az szinte biztos, hogy a jelenlegi 3 dimenziós világunk egy kisebb szelete valami sokkal nagyobb egésznek, egy felsőbb “igazságnak”.

A traumatikus eseteknél a tudat kiszakad ebből a 3D világból és egy szélesebb perspektívából látja a valóságot. tehát ezen elképzelés szerint valójában nem is egy másik világról van szó bizonyos értelemben, hanem egyszerűen kitárulkozik a valóság, és annak sokkal nagyobb egészét látjuk.

De mit mond a tudomány? Nos, meg fogsz döbbenni, mert egyre több bizonyítékot ők is elismernek, sőt, az egyik legfontosabbat nemrég fedezték fel tudósok.

Az úgynevezett mikrotubulusoknak hívott parányi struktúrák, melyeket az emberi agybaj is felfedeztek, olyan ikvantuminformációkat tárolhatnak, melyek a test halálával szabadulhatnak ki ebből a biológiai burokból.

vagyis a haldoklás folyamata során már elkezdenek “ereszteni” ezek a mikrotubulusok.

Ez magyarázhatja azt, hogy a halál előtt néhány nappal miért hajlamosak a haldoklók régi, elhunyt szeretteiket látni és más dolgokat “hallucinálni”.

ilyenkor ugyanis a testben kezd kialakulni, manifesztálódni az az asztrális test, ami a biológiai valónk elmúlásával megkapja a tudatot is, kvantuminformációk formájában, amiket egészen addig a mikrotubulusok milliárdjai tároltak agyunkban.

Létezik egy olyan nézet, miszerint a Földön 2000 évvel ezelőtt amikor Jézus új testben feltámadt, ő már a felsőbb dimenzió terében is tudott és tud mozogni. Ő a hírnök, akit követnek majd a megtértek, szintén új testet kapva.

Vagyis ha igazak a Jézusról szóló elbeszélések, és maga a feltámadás és az azután való mennybe menetel, akkor ez lehet az első széles körben elterjedt írásos emlék arról, hogyan lép át a felsőbb szintre a test halála utána tudat.

A torinói lepel értelmezése ez esetben a kutatók szerint az, hogy a lepelbe égett 3 dimenziós kép a kvantuminformációk távozásának pillanatában létrejövő sugárzás nyomán keletkezett.

A túlvilág egyik nagy talánya, hogy egyetlen tudományos eszközzel nem vagyunk kéepsek mérni ezta rfelsőbb szintű valóságot, de a jelenléte egyre biztosabb.

Ezt támasztja alá szintén az a felfedezés, melynek során 11 dimenziós valóságban és struktúrában működni kéeps agyhálózatot fedeztek fel az agykutatások során.

Erről korábban Michio Kaku is beszélt egy fizikai előadásában, melyben az által létrehozott fizikai elmélet szerint a világegyetemünk egy olyan buborék univerzum, mely egy 11 dimenziós térbe tágul bele.

Ez a 11 dimenziós struktúra sejtszinten, geometriai alakzatok formájában van jelen az agyunkban – világítottak rá a kutatók.

Ezek az alakzatok tehát 3 dimenziós geometriai formákként vannak érzékelve, de 11 dimenzióban képesek érzékelni és működni.

Erre az egészre egy svájci kutatócsoport jött rá a Blue Brain projekt keretében, melyben az agy új, eddig soha nem látott szintjeit vizsgálták. Első körben elkészítették egy emberi agy teljes és pontos mását egy szuperszámítógép segítségével.

Ezt követően különféle letaposgatásokat, algebra alapú számításokat végeztek rajta.

Ezek alapján alakult ki előttük az a kép, melyből kihámozták, hogy különféle, más eszközökkel nézve láthatatlan struktúra van az agyunkban elrejtve, milliárd számra, melyek mind bonyolult geometriai alakzatokra hasonlítanak, és képesek felfogni ezek az anomáliák a 11 dimenziós tér hatásait és fizikáját.

Hogy hová juthatunk még a mi életünkben a túlvilág és a tudat eredetének megfejtésében, az a jövő zenéje. De az már most egyre biztosabb, hogy a testünk halála csupán valaminek a kezdete.