Ádám és Éva teremtése: az emberi faj egy idegen hibridizációs kísérlet volt az ősi múltban?

Kérlek segíts egy megosztással a cenzúra ellen! Köszönöm!

Az ember nem kialakult. Létrehozták. Egy földönkívüli faj képmásai vagyunk?

Lehetséges lenne, hogy mindaz, amit a bibliában tanítottak, és amit a Szent könyv leír, az tényleges átirata, írásos “emléke” egy ősi genetikai teremtésnek?

Sokan úgy vélik – és egyes paleoasztronautikai elméletek is állítják – hogy az ember nem kialakult itt a bolygón, hanem egyszerűen létrehozták.

Erre az elmúlt évtizedekben egyre több bizonyíték gyűlt össze, kezdve az evolúció hibáival, hiányosságaival, vagy azzal, hogy az ember és a majom közti kapcsot soha nem találták meg – a közös elődöt – de említhetnénk azt is, hogy egyes kutatások olyan bélbaktériumokat találtak a szervezetben, amiknek a jelenléte egy sokkal régebbi emberi múltat indokol.

Arról már nem is beszélve, hogy az előember agykapacitásának robbanásszerű fejlődése előtt szintén értetlenül áll minden antropológus és szakember….

Az is kifejezetten érdekes, hogy minden ember visszavezethető egy mitokondriális Éva nevű őshöz. Ez logikus, egyetlen emberből ered minden ember.

A kutatók azonban nem gondolták, hogy az emberi genom vizsgálata során a mitokondriális Éva “lenyomata” ilyen könnyen és tisztán azonosítható.

Külön érdekes, és szintén fajunk mesterséges eredetére utal az, hogy a genetikai kódunkban egy bizonyos összefüggés nagyon sűrűn előfordult. Olyan sűrűn, mely már nem magyarázható statisztikai véletlenekkel, vagy egybeeséssel.

“Talán a 37-es szám lehet a válasz mindenre, amit az élettel és annak kialakulásával kapcsolatban ismerünk” – állítja több tudós, akik részt vettek abban a kutatásban, mely során felfigyeltek a 37-es szám visszatérő jellegére az emberi génállományban.

Maxim Makukov és egy matematikus, Vlagyimir shCherbak felfedeztek valamit a genetikai kódban, ami intelligens jellegű, azaz olyan, mintha egy aláírás lenne, egy biológiai aláírás az emberi genom belsejében.

A DNS elemzések során 37 fehérjét találtak, melyek újra és újra felbukkannak az emberben.

A molekuláris teret pedig 74 aminosav tölti ki, ami szintén nem véletlen, ugyanis ez a 37-es szám kétszerese.

A kodonok – amik gyakorlatilag kódolt aminosavak – atommaghoz mért tömege 1664 egység, ami szintén a 37-es szám többszöröse. Ilyen véletlen összefüggések aligha létezhetnének genetikai szinten, és ez kimeríti a statisztikai véletlen fogalmát.

Egyértelműnek látszik tehát az, hogy minden felsorakoztatott bizonyíték egybevág. Vagyis az emberiség egy mesterségesen létrehozott kozmikus lombikprogram részeként születhetett, a Biblia pedig ennek egyfajta kiszínezett, szimbolikus átirata.

“Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és az élet leheletét lehelte az orrába. Így lett az ember élő lény.” – írja a Biblia a Genezis 2. részben.

Sokan a Föld porát valójában nem mással, mint kozmikus porral azonosítják. A világunkban mindent kozmikus por épít fel, ez az anyagi világ végső eredője. Porból lettünk ugyanis, és porrá is leszünk.

“Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát az Úristen asszonnyá formálta, és odavezette az emberhez. Akkor ezt mondta az ember: Ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszonyember legyen a neve: mert férfiemberből vétetett.”

Ez pedig a legtöbb értelmezés szeritn nem más, mint egyfajta klónozás, ami altatásban végeztek.

A leírás szerint ugyanis Isten mély álmot bocsátott az emberre.

Vagyis az első emberi egyedet visszaaltatták, majd az oldalbordájából vett anyagminta alapján alkottak egy nőstényt is, hogy a fajunk képes legyen szaporodni, benépesíteni a Földet.

adam-es-eva-teremtese-idegenek-585x390.j

Az ember maga összetett lény: a föld anyagából és az Isten által adott éltető elemből áll.

“Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra!”

A képünkre (héber: צֶלֶם celem) jelentése valódi képmás. A hasonlatosságunkra (דְּמוּת demut) jelentése az elvont hasonlóság. A két kifejezés együtt azt jelenti, hogy a képmás hasonló az eredeti valósághoz.

Ezért gondolják sokan azt, hogy az emberi faj valójában egy humanoid, ősi civilizáció képmására lett teremtve, és a Földi élővilágban lett kitenyésztve.

Az egyház valójában ezt az ősi titkot rejtegetheti a Titkos Vatikáni Levéltárban, rengeteg más titokkal együtt. Mivel Jézus valójában egy felsőbbrendű lény lehetett, azaz nem teljesen ember, hanem egy a minket alkotók közül, így az erre vonatkozó igazságokat kilúgozták az egyetemes vallástörténetből és a Bibliából a niceai zsinaton.

Az ugyanis feloldhatatlan ellentmondásokat szült volna, ha bebizonyosodik: a mi istenünk, és maga Jézus más bolygókon is életet teremtett, ergo más civilizációk istene is egyben.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a kozmosz más csillagrendszeriben lévő világokban is létrehozhatták a kereszténységet…

Ezek azonban olyan igazságok, amiket nem voltak elég bátrak az emberek elé tárni. Így maradt egy ködös bibliai teremtéstörténet, egy hibás evolúciós dogma, és rengeteg bizarr kérdés az emberiség eredetével kapcsolatban.

NÉZZ SZÉT A KATEGORIZÁL TÉMAKÖREINK CIKKEI KÖZÖTT:

ELTITKOLT VILÁG | AKTUÁLIS HÍREKKözéletJárványNagyvilágNemzetiNeoLiberálisVeszélyZónaDiktatúraBevándorlásRasszizmusÉrdekességekEltitkolvaVideókTeljes adások

Republished by Blog Post Promoter

Oszd meg a cikket ismerőseiddel