A sumer birodalom csillagászati tudása és annak égi eredete: kozmikus vándorok szálltak meg a Földön a múltban

Az ősi sumer birodalom valahonnan kozmikus tudással rendelkezett a csillagok állásáról és arról, hogy a Naprendszerben hány bolygó található, azok egymáshoz viszonyítva pedig milyen keringési pályán vannak.

Ez eleve egy óriási rejtély: honnan tudták?

Kik árulták el nekik?

Hogyan voltak képesek észlelni az űrbéli objektumokat, jóval a 19. századi felfedezésüket megelőzően több ezer évvel?

Sokak szerint a sumerok tudása “égi” eredetű, azaz messziről érkezett asztronauták árulták el nekik, hogy mi van odafenn, és alapvető ismeretekkel látták el őket, ezáltal elindítva az emberisége a drámaian gyors fejlődés útján.

Csillagközi vándorok leszármazottai

Egyes elméletek szerint a sumerok fejlettsége abban rejlik, hogy nem csak egyszerűen az emberiség egyik legősibb civilizációja voltak, hanem az égiek egyfajta utódnépe.

A csillagközi vándorok leszármazottai, akik örökül kapták a tudást, és fő feladatuk volt a kultúra és bizonyos ősi technológiák elterjesztése itt a Földön.

A sumer eredetmítosz, és a hozzájuk kapcsolható ősi kőtáblák feltűnően sok csillag és bolygóábrázolással rendelkeznek.

Még egy laikusnak is feltűnik, hogy a sumerok nagyon is tisztában voltak a kozmosz sötét egét bevilágító csillagokkal.

Azt is tudták, hogy a Földünk egy ilyen csillag, a Nap körül forog, mindezt a modern csillagászatot megelőzően több ezer évvel.

Magasan fejlett technológia

Gigantikus városokat voltak képesek emellett létrehozni, olyan magas fejlettségi szinten, hogy azon a mai kor építészmérnökei és régészein is csodálkoznak.

Erich von Däniken szerint sem véletlen, hogy megvolt nekik ez a tudás.

Sőt, a sumerok konkrét “tervrajzokkal” rendelkeztek, és útmutatást kaptak az égiektől, hogyan hozzanak létre ősi metropoliszokat.

Ezek fejlett csatornahálózattal, öntözőrendszerekkel, valamint a modern városokra jellemző egyenesen futó, egymással párhuzamos utcákból épültek fel.

Özönvíz eltüntette nyomok, Istenek büntetése?

Eridu, Larsza, Nippur, Bad-Tibire, Larak, Szippur, Surupak, Lagas mind ilyen nagyvárosok voltak, melyek fejlett etchnológiáját végül elmosta az özönvíz.

A mai napig kevés nyomot találni ezekről, de a sumerokhoz köthető régészeti leletek és az egyes megtalált helyszíneket végzett feltárások mind azt mutatják, hogy valóban messzemenően az egyik legfejtettebb nép volt a sumer.

Az özönvíz azonban mindent megváltoztatott.

Egyes paleoasztronautikai elméletek szerint az özönvíz egyfajta mesterségesen keltett kataklizma volt a bolygón, az emberiség megtorlása.

A Biblia pedig úgy ír róla, mint Isten büntetése, valójában pedig a sumer civilizáció is említi, mint az égiek “akaratát”

A Vízözön után, I.e. 11.000 körül kezdett el az emberiség újra sokasodni, az 50-100 fős települések fejlődésnek indultak, a lakosság létszáma gyarapodott, a sumer városok virágkoruk idején, 8000 évvel a Vízözön után, 100.000-300.000 lakossal rendelkeztek, és a mai szinthez mérhető szervezettséggel.

Originally posted 2019-06-16 12:07:38. Republished by Blog Post Promoter