A rózsakeresztes testvériség legendája: az illuminátusoknál is nagyobb rejtély, kik irányítják VALÓJÁBAN a világot

a rozsakeresztes testveriseg legendaja az illuminatusoknal is nagyobb rejtely kik iranyitjak valojaban a vilagot

Egy olyan titkos társaságról, testvériségről van szó, benne, mely sokkal titokzatosabb még az illuminátusoknál, vagy a szabadkőművesek társaságánál is.

Létezik egy legenda, mely egy magyar regényben is feltűnik. Ez a legenda a Pendragon legenda, amit Szerb Antal írt.

Egy olyan titkos társaságról, testvériségről van szó, benne, mely sokkal titokzatosabb még az illuminátusoknál, vagy a szabadkőművesek társaságánál is. Ugyanis sokkal nagyobb homály fedi a kilétüket, és magát a testvériséget, amint azt el lehet képzelni.

A rózsakeresztes testvériség ugyanis annyira a háttérben mozgott a történelem során, hogy még ma is vitatott, hogy léteztek-e egyáltalán. Azonban sok apró jel utal arra, hogy igen: mindössze nagyon jól eltüntették maguk után a nyomaikat…

Úgy tudni, hogy a társaságot 1181-ben Jean de Gisors, a szabadkőművesség „ősatyjaként” is számon tartott templomos lovag alapította meg. Ő nem volt más, mint II: Henrik vazallusa, aki nem mellesleg a Sion Rend első nagy tanítómestere is volt.

Mások szerint a rend megalapítója Christian Rosenkreutz volt. Ő a 15. században ellátogatott Jeruzsálembe, ahol a Jézus sírját próbálta felkeresni.

A rózsakeresztes rend tagjai mágiával, valamint gyógyászattal is foglalkoztak, valamint rituálé szerű összejöveteleket is tartottak. Egyik fő céljuk volt a reneszánsz egyre jobban elharapózó vallástalanságát megállítani. Később egyre többen nyertek bebocsátást a rendbe, és elkezdték terjeszteni a rózsakeresztes testvériség tanait az egész világon.

Sokak szerint a rózsakeresztesek egy része nem volt más, mint a törvényen kívül helyezett templomosok csoportja. A rózsakeresztest testvériséghez tartozó titkos katakombák és barlangok azt sugallták, hogy a testvériség egy különös, belső világgal rendelkezett.

Találtak olyan dokumentumokat is, melyek az aranycsinálás folyamatát írták le, vagyis a rend tagjai alkimisták is voltak. Jó néhány olyan érthetetlen rajzot és titkos receptet is sikerült itt felfedezni, amelyek tartalmát senki sem tudta megfejteni…

A tökéletes követ akartalak megtalálni, és Rosenkreutz a rend legfőbb céljaként tekintette a Bölcsek kövének megtalálását vagy előállítását.

A mai napig rejtély, hogy ez végül tényleg sikerült-e vagy csak legenda maradt, mivel alig tudni valamit a testvériségéről, aminek oka volt.

A rózsakeresztesek egyik legszigorúbb fogadalma a szervezet titkosságára vonatkozott. A rózsakeresztes testvériség tanai nagyon sokat merítettek az antik manicheus és gnosztikus filozófiából. Éppen ezért üldözte őket az egyház, és sokan mások is eretnekekként hivatkoztak rájuk.

Idővel a rózsakeresztesek egybeolvadtak – legalábbis egy részük – a szabadkőművességgel. A források szerint több híres gondolkodó, és személy tartozott a rózsakeresztes testvériséghez, mint például Comenius, vagy maga a híres próféta, Nostradamus.

Idővel a rend célja is megváltozott, de hogy jelenleg milyen folyamatokban vesznek részt a háttérben, senki sem tudja. Hisz hivatalosan nem is léteznek. A háttérben azonban mindig ott bújtak meg, és dróton rángatták a világot…

Originally posted 2018-10-29 05:15:21. Republished by Blog Post Promoter