A pénzhatalmi világelit: így bontják le a világbéke alappilléreit, és kerekednek felül a társadalmon

Drábik János beszélt az egész világot átszövő világhatalomról. Országok területének elrablása és betelepítése folyik…

A Japán uralkodóréteg és az amerikai bankárelit is a részét képezi annak pénzhatalmi elitnek, mely a bolygónkat uralja.

Egy olyan szupergazdag társadalmi rétegről beszélünk, melynek tagjai a színfalka mögül, a sötétből irányítanak bizonyos politikai és gazdasági folyamatokat.

A világelit által létrehozott komplex és hatékonyan működő rendszer Észak-Amerikában és Nyugat-Európában, vagyis az Első Világban, lehetővé tette az elit számára a munkaerő intenzív kizsákmányolását.

Ugyanez a rendszer Kínában, a Szovjetunió utódállamaiban, valamint az egykori szocialista világrendszerhez tartozó országokban – vagyis a Második Világban – biztosította a munkaerőnek a még intenzívebb kizsákmányolását.

A brutális vagyonszerző háborúk óriási mértékben hozzájárultak az európai és észak-amerikai uralkodó osztályok gazdagodásához.

Az eddigi fosztogató és népirtó háborúk között is a legvészjóslóbbnak most folyik az előkészítése. A pénzhatalmi világelit szó szerint meg akar szabadulni a legszegényebbektől, akikre már nincs szüksége ahhoz, hogy tovább halmozza, centralizálja és koncentrálja a rendelkezésére álló vagyont.

A világunk egyre inkább az átalakulás felé halad.

Ez az átalakulás pedig magával fogja hozni a hatalmi és politikai átrendeződést is, valamint egy óhatatlan háborút, amit aligha lehet majd elkerülni…

A globális pénzimpérium tudatosan törekszik a számára felesleges munkaerő megsemmisítésére.

Ezek a százmilliók már nem növelik a pénzhatalmi világelit vagyonát, ugyanakkor óriási fenyegetést jelentenek jelenleg meglévő pénzügyi, gazdasági és politikai hatalmára.

Nem véletlen, hogy az elmúlt két évtized legerőszakosabb háborúira az euró-atlanti térség országai részéről a legszegényebb országok ellen került sor a világ különböző térségeiben.

A Levantei Térség legszegényebbjei a palesztinok. Országuk területének elrablása és betelepítése szünet nélkül folyik. Irakban és Szíriában is több százezren haltak meg és több millióan váltak hontalanná.

Valamikor itt művelt és gazdaságilag, társadalmilag jól boldoguló lakosság élt.

Most gyökértelenné válva a törzsi erőszak viszonyai között kell élniük.

A megtámadott szegény országokban már nincsenek olyan erőforrások és lakosok – Irak és Szíria kivételével –, akik alkalmasak a folyamatos fosztogatásra.

A gyarmati időszakban a gyarmattartó országoknak szüksége volt arra, hogy ezek az emberek a rendelkezésükre álljanak a birodalom zsoldosaiként, vagy olcsó kuliként.

Ma már az egész világ kell nekik, és megkezdték az 1980-as éveket követően többek között Európa és Magyarország kirablását, gazdasági ellehetetlenítését, pénzügyi leuralását.

Valójában még előttünk áll a nagy leszámolás a megsemmisítők és azok között, akik nem hagyják magukat megsemmisíteni, akik túlélésükért a végsőkig hajlandók küzdeni.

Originally posted 2019-06-11 15:33:10. Republished by Blog Post Promoter