A mesterséges intelligenciától a gép-istenig – Magunk teremthetjük meg a jövő emberiség felettünk uralkodó “istenét”?

Elképzelhető, hogy az ember önmaga alkotja meg , a jövőbeni korlátlan hatalommal bíró rabszolgatartóját, urát és parancsolóját, lényegében véve egy az emberiség felett uralkodó isteni lényt?

Az emberiségre leselkedő legnagyobb veszélynek azt látom, amikor a gépek, elkezdenek önmaguktól tanulni. Vagyis az ember, elindít nála egy olyan folyamatot, amit utána már nem kontrollál, hanem a gép, mintegy önmaga tanárává, kvázi önmaga programozójává válik. Itt még mindig felmerülhet a gép fejlődésének figyelése, nyomon követése és ezáltal egyféle emberi kontroll. Mindez egészen addig, míg az ember intelligenciáját meghaladó képességű autonóm rendszer jön létre.

Hogy ez lehetséges-e? Nos megtörtént. Már az AlphaGo Zero esetében is, amikor legyőzte a világ legjobb emberi go játékosát. Viszont az igazán fenyegető veszély az AlphaGo Master esetén jelent meg, az “önprogramozós” rendszerével.

Lásd bővebben: Ez az igazi veszély! Az önmagától tanuló mesterséges intelligencia észrevétlenül kerekedhet az ember fölé – Pont mint a SkyNet

Természetesen még mindig nem arról írok, hogy konkrétan a megépített AlphaGo Master, mint egy konkrét eszköz lenne veszélyes. Hanem arról, hogy a hasonló irányú fejlesztések mekkora veszélyt hordozhatnak magukban. Hiszen ha a gép önmagától tanul és képes az emberi elménél hatékonyabb, biztosabban győzelemre vezető stratégiákat kifejleszteni önmagától, amiket az ember még csak nem is lát át, csak mikor már megtörtént az “akció” akkor próbálja felfogni, így a gép az ember főlé emelkedhet.  Ennek pedig beláthatatlan következményei lehetnek.

Nem kell ehhez scifi-s fantázia. Még csak nem is a gép öntudatra ébredéséről beszélek. Hanem egy öntudat nélküli, emberfeletti stratégiákkal rendelkező, automatikusan működő gépről. Ami nem “gonosz” mint a filmekben, hiszen nincs tudata, nincs lelke. Csak egy folyamat, ami végig fut. Mint amikor egy ember beesik a cséplőgépbe, a gép nem gonosz, csak végzi a dolgát … és közben összemorzsolja az embert. A filmeken látott történetek közül, így talán nem is a Terminátor filmben szereplő SkyNet példája áll ehhez közelebb, hanem egy jóval régebbi film, az 1983-as Háborús Játékok.

Ebben a mesterséges intelligencia, játék által tanult és fejlődött, ahol le kell győzni az ellenséget. Azonban a gép, amikor az Egyesült Államok rakétavédelmi és támadó rendszeréhez fért, azzal is hasonlóan járt el, pontosabban akkor is ugyanazok a kódok futottak le, azok a stratégiai elemek dolgoztak benne, mint a játék során. Azonban itt a legyőzendő “ellenség” az oroszok voltak. A tét pedig sok-sok millió ember élete … vagy halála.

Azonban természetesen mint egy cséplőgép, ez a mesterséges intelligencia sem tudta, nem értette. Persze tudom én a robotika évtizedekkel ezelőtt megírt alaptörvényeit, amelyből a legelső:

1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben.

Szuper, mondhatnánk. Csakhogy, ez már most képlékennyé válik, hiszen ott van az önvezető autók nagy dilemmája, egy vészhelyzetben, kit mentsen meg, kinek az életét óvja szemben valaki máséval. Magyarán közvetve lehet, hogy valakit, hagynia kell meghalni, hogy egy másik embert megvédjen, vagy akár konkrétan “meg is ölnie”, pl. azzal, hogy nem tér ki, vagy akár aktívan abba az irányba kanyarodik, hogy mást meg elkerüljön. Látható hogy lényegében véve, egy prioritás alapján dönt, emberi életekről, valakik élete mellett, mások élete kárára, akár úgy hogy azt fizikailag ő maga okozza.

Na, most térjünk vissza a robotika alaptörvényeihez. Későbbiekben ezeket a törvényeket többször kellett módosítani, mivel újabb és újabb logikai problémák merültek fel. Így például, beiktattak egy nulladik törvényt.

0. A robotnak nem szabad kárt okoznia az emberiségben, vagy tétlenül tűrnie, hogy az emberiség bármilyen kárt szenvedjen.

Ráadásul  hozzá teszik, hogy ennek a törvénynek kell érvényesülnie még akkor is, ha az első törvényt meg kell hozzá szegnie. Tehát, amennyiben a mesterséges intelligencia úgy ítéli meg – és itt már fűzzük hozzá, hogy olyan stratégiai érzékkel, olyan előrelátással, logikával, ami az ember számára még érthetetlen, mondhatni felfoghatatlan, – szóval ha a “gép”, úgy dönt, hogy az szolgálja az emberiség érdekét, túlélését, hogy – megszegve az első törvényt – likvidálnia kell néhány embert, akkor automatikusan megteszi.

A néhány ember, a sok milliárdéval összevetve, több százezer, vagy milliók is lehetnek. Sőt, ha az “emberiség” alatt – amit mindenáron meg kell védenie, – az emberi fajt értjük, akkor ez jelentheti, hogy néhány (fajfenntartó) ember megmentéséért is elpusztíthatja a többit. Mármint ha úgy ítéli meg ( emberfeletti logikával) , hogy egyébként az egész faj kipusztulna.

Itt láthatjuk, hogy mondhatni, szinte isteni szintre emelkedett a gép, aki uralkodik az emberek felett. Persze az emberek érdekében,  de hát nem minden isten ezt mondja? S mindezt az uralmat olyan módon gyakorolja és olyan döntéseket hoz, ami az egyszerű halandók számára érthetetlen, felfoghatatlan, átláthatatlan, így nem is tehetnek mást mint megbíznak benne – mintegy hitet gyakorolva – és elfogadják, még ha nem is értik, ahogyan emberi élet és halál felett dönt “kénye kedve szerint”.

Kapcsolódó: Ezekkel a technológiákkal hozhatjuk létre az emberiség hamis istenét, a mesterséges intelligenciát, mely az emberiség felett uralkodhat

Kicsit messzire értünk az első gondolatoktól. Azonban fontos, hogy ahonnan kiindultunk, az lényegében már létezik. A levezetett lépések pedig, amik a gép-istenig vezettek, mind egyik a másikból következő logikus pontokból állt. Nem véletlen, hogy a világ legnagyobb “jövőlátó” elméi, egyre hangosabban hívják fel az emberek, a tudósok, kutatók figyelmét, a mesterséges intelligencia, egész emberiségre kiható veszélyére.