A “majdan” figyelmeztetése a magyaroknak: Soros és az USA szerepe az Ukrán puccsban

a majdan figyelmeztetese a magyaroknak soros es az usa szerepe az ukran puccsban

Semmitől nem riadnak vissza. Akár ilyen “Majdan” is csinálnának Budapesten, csak a hatalom számít nekik minden áron. Soros és érdekszövetségesei, bár világszerte, leginkább a szélsőbaloldali antifa csoportokat használják fel, de az Ukrán események megmutatták, szélsőjobboldali csoportokat is képesek felhasználni, ha épp ez szolgálja az érdeküket.

Ne felejtsük el a Majdan figyelmeztetését, hogy Budapesten is  bármikor megtennék, ha rajtuk múlna.

Csikós Sándor tudósítása:

Április második felében – LEGELSŐ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRKÉNT (a Donbasszban, a Donbassz népének oldalán harcoló magyar önkénteseket nem számítva) – Donyeckben jártam. Születésnapján fölkerestük Deme Lajos, magyar önkéntest, aki harckocsizóként szolgál a déli fronton lévő Telmanovónál. Fogadott Darja Morozova, a Donyecki Népköztársaság ombudsmanja is.

Már a legelejétől fogva arról győződtem meg: A NYUGATI (közöttük a magyar) TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS SZEMENSZEDETT MÓDON HAZUDIK AZ OTTANI TÖRTÉNÉSEKRŐL De oly mértékben, és olyan huzamosan, hogy, szerintem, ilyen még nem volt a világtörténelemben. Elhallgatják, hogy három hónapi véres, erőszakos zavargások eredményeként, 2014. február 22-én fasiszta puccs történt Ukrajnában, és egy törvénytelen, haza- és nemzetáruló junta ragadta kezébe a hatalmat.

Elhallgatják, hogy az Egyesült Államok 5 milliárd dollárral támogatta (és még ki tudja, valójában mennyivel;  hogy a “mi” Soros György bácsikánk szintén vastagon benne volt – pénzzel, általa irányított NGO-kal – a törvényes ukrán államfő megbuktatásában. Ahogy tette azt később Macedóniában, és próbálja tenni most Magyarországon is, a Nyugatnál kegyvesztetté vált Orbán esetében is. 

Elhallgatták, hogy a “békés tüntetők” kezétől (akik tobzódását egyetlen civilizáltnak mondott, nyugati állam sem tűrte volna el, nemhogy három hónapig, de 3 napig sem) a készenléti rendőrség és a karhatalom 107 harcosa lelte halálát a három hónap alatt. Hazudtak a Krescsatikon, Kijev főutcáján 2014. február 20-án végrehajtott véres provokációról (Nyugaton már többé-kevésbé elismerték, a magyar sajtó azonban még nem, hogy a háztetőkről, ablakokból a nyugati titkosszolgálatok zsoldosai lőttek, száz halálos áldozatot szedve békés járókelők, a rendfenntartó erők, illetve “a békés tüntetők” soraiból.) A provokáció elérte célját: a fővárosban támadt gyilkos pogromhangulat miatt a törvényes államfő menekülni volt kénytelen – előbb a városból, majd az országból is.

Hazudtak az oroszok lakta területek kiválásának okairól ,orosz agresszióról beszéltek mind Krím, mind a Donbassz vonatkozásában. Eltagadták az orosz lakosság elleni életveszélyes fenyegetések áradatát, mindjárt a puccs győzelme után. Nem értesültünk a Korszuny Sevcsenkónál 2014. február 20-án történt véres tragédiáról amikor fölfegyverzett fasiszta suhancok föltartóztatták a Kijevben járt krími tüntetők autóbusz-konvoját, az utasokat bántalmazták, megalázták, benzinnek leöntötték és csak azért nem gyújtották meg, mert egy odaérkező másik csapat ebben megakadályozta őket. Hét embert pisztolylövésekkel megöltek.

Nem számoltak be arról, hogy az állítólag az oroszok által annektált Krímben népmozgalom indult a junta ellen. Nem számoltak be arról, hogy a Krímben is, a Donbasszban is az emberek eredetileg csak az Ukrajna föderatív átalakításáról szóló népszavazás kiírását követelték – ám a kijevi náci junta hallani sem akart a minszki megállapodásokból eredő kötelességei dacára bármiféle föderatív átalakításról, autonómiáról.

Nem tudósítottak a Szimferopolban, az autonóm parlament épülete előtti véres tömegverekedésről, hogy a parlament az immár az Oroszországgal való újraegyesülésről kiírandó népszavazásról tárgyalt, amikor szélsőséges ukrán és krími tatár nacionalisták megostromolták. Szimferopoliak százai, saját testükkel próbálták védeni a parlament épületét. Vesztésre álltak.

Krími tatár nacionalisták tüntetése:

És akkor megjelentek az orosz egységek.

Nem csináltak azok semmit – puszta megjelenésük elég volt ahhoz, hogy az agresszív támadók gyáva nyulakként szaladtak széjjel. Semmit sem mutattak abból, hogy maga a népszavazás, majd eredményeinek kie népünnepély volt, az emberek ujjongtak. Mindenki tudta – a gyűlölködő Nyugat és megvásárolt sajtója kivételével -, hogy micsoda szörnyű veszedelemtől menekültek meg az emberek. Attól a véres tragédiától, aminek négy éve szemtanúi vagyunk a Donbasszban: a népirtó háborúnak, a békés lakosság, a létfontosságú közművek tervszerű, ágyúzással, a nemzetközi egyezményekben tiltott fegyverek és fegyverfajták bevetésével történő módszeres pusztításának, a kínzásoknak, emberek elhurcolásának, nyomtalan eltűnéseinek, az ukrán megszállók féktelen önkényének, erőszakoskodásainak, fosztogatásainak – másfelől pedig e megindult ukránosításnak, az etnikai tisztogatásoknak.

Mélyen hallgat persze a világsajtó a nyakig véres és háborús bűnös Egyesült Államok közvetlen részvételéről a Donbassz népe elleni háborúban – MELY MEGINDÍTÁSÁNAK MEGPARANCSOLÁSÁRA, KIFEJEZETTEN ABBÓL A CÉLBÓL JÁRT JOE BIDEN AKKORI AMERIKAI ALELNÖK KIJEVBEN. SEMMIT SEM ÍR A VILÁGSAJTÓ ARRÓL, HOGY A BÉKÉS RENDEZÉS CÉLJAIT SZOLGÁLÓ MINSZKI EGYEZMÉNYBŐL ÉS KERETMEGÁLLAPODÁSBÓL A KIJEVI REZSIM EGYETLEN PONTOT SEM TELJESÍTETT – mi több, többször is kijelentette: EZ NEM IS ÁLL SZÁNDÉKÁBAN.

A NYUGATI SAJTÓ ELKENTE (teljesen elhallgatni nem tudta) a 2014. MÁJUS 2-I BORZALMAS TÖMEGGYILKOSSÁGOT OGYESSZÁBAN. Amikor 300 békés tüntetőre háromezer fölfegyverzett náci suhanc rontott rá. A vad roham elől a megriadt emberek a megyei tanács, mögöttük álló székházába menekültek. Nem sejtve,  hogy ELŐZETESEN KIDOLGOZOTT FORGATÓKÖNYV ALAPJÁN, ott már várják őket gyilkosaik, akik szúrták, vágták, baltával aprították, lőtték, égették, mérges gázzal fojtották meg a szerencsétleneket. E tragédiának pedig nem 48, hanem legalább 116 halálos áldozata volt. (A 48 holttestet csak a szakszervezeti székház főlépcsőházában találták meg. Az oldalfolyosókon, a dolgozószobákban (korábban oda menekült) legyilkoltakat nem számították hozzá.

Szó sincs arról a nyugati sajtóban, hogy a fasiszta városi hatóságok a támadók helyett az áldozatokat kezdték üldözni, üldözik ma is. Az áldozatok közül százak vannak ma is börtönben – vég nélkül, évek óta tartó és tologatott előzetes letartóztatásban (nem kevesen már négy éve ülnek börtönben úgy, hogy képtelenek ellenük bármiféle vádat összeeszkábálni). Ha pedig a bíróság valakit mégis kénytelen szabadon bocsátani, nem ritkán megesik, hogy az éppen szabadlábra került embert a náci terrorbrigádok tagjai mindjárt a bírósági épület előtt elrabolják, ismeretlen helyre hurcolják. Noha az ENSZ-ben is szóba kerültek a rendfenntartó erők, a hadsereg, a terrorbrigádok titkos börtönei – ezekről nem ad hírt a nyugati (és a magyar) sajtó.

Ahogy nem adnak hírt a kínzásokról. Arról, hogy a néphadseregek 2014 óta ukrán fogságba esett harcosainak egyharmada már nincs az élők sorában. Halálra kínozták, kivégezték őket, vagy belehaltak a harcok közben, vagy a kínvallatásokkor szerzett, és ellátatlanul hagyott sebeikbe, a minősíthetetlen ukrán börtönviszonyokba. (Nemrég három donyecki harcost hurcoltak el állásaikból.)

Nem adtak és adnak hírt az ukrán hatóságoknak a foglyok szabadon bocsátásával kapcsolatos packázásairól. Arról, hogy Kijev a minszki megállapodásoknak a foglyokkal kapcsolatos rendelkezéseit is éppen úgy szabotálja, mint minden egyéb rendelkezést.

Az ukrán propaganda szemenszedett módon hazudik. Az ilyen provokációk célja: lejáratni a másik felet, Oroszországot. A legkirívóbb esetre 2015. január 24-én, az ukránok által már hét hónapja megszállt Mariupol kikötővárosban került sor. A város keleti részén lévő egyik lakótelepre “Grád” sorozatvető rakéták hullottak: 15 halott, több tucat sebesült. (Egyszersmind képet kaphatunk arról: mi történik akkor, amikor az ukrán hadsereg „Grád” típusú sorozatvető rakétákkal szórja meg a Donbassz egyik, vagy másik lakott települését:)

A nyugati propaganda – közöttük a magyar sajtó is – azonmód fölszirénázott (az ukrán tüzérség hasonló, pusztító támadásairól – például a Donyeck ellen 2014. október 20-án, vagy 2017. február 2-án RÖVID HATÓTÁVOLSÁGÚ BALLISZTIKUS RAKÉTÁKKAL történt támadásról: egy szó sem). Aztán amilyen gyorsan jött a hisztéria, olyan váratlanul el is ült. Helyi lakosok észrevették, és tanúsították, ugyanis: noha a néphadsereg egységei a várostól keletre állomásoznak, A RAKÉTÁK NEM KELET, HANEM ÉSZAKNYUGAT – tehát az ukrán hátország, ukrán támaszpontok – FELŐL ÉRKEZTEK. Más települések sorának lakosai is leleplezték a megszállók hasonló, aljas provokációit. MERT MIT GONDOLJON AZ EMBER EGY OLYAN FÉL SZAVAHIHETŐSÉGÉRŐL, AMELY ILYEN ALÁVALÓ, HITVÁNY TETTEKRE KÉPES?

Mit gondoljon az ember akkor, amikor egyetlen nap leforgása alatt négyféle adatot olvas arról, hogy hány orosz katona is van a Donbasszban? A vezérkari főnök elszólta magát: EGY SINCS (majd gyorsan helyesbítenie kellett). Helyettese szerint: NÉGYEZER. Porosenkó, ugyanaznap KILENCEZERRŐL beszélt. A csúcsot azonban Samantha Powers akkori amerikai ENSZ-képviselő tartotta, akinek “biztos tudomása” volt New Yorkban arról, hogy a Donbasszban HÚSZEZER OROSZ KATONA ÁLLOMÁSOZIK.

Ahogy a helyi lakosság – úgy a donyecki utcákat járva én magam sem láttam egyetlen orosz katonát sem. (Ehhez tudni kell: az ukrán hatóságok bárkit letartóztatnak, akárhány foglyul ejtett donyecki honvédet vallatnak, mindegyikből azt akarják kiverni – kínzásokkal is -, hogy ők orosz katonák, az orosz titkosszolgálatok ügynökei, diverzánsai – de legalábbis egységüket hivatásos orosz tisztek irányítják.

Nem kevés ukrán videót láttam, ahol a megszeppent, a kínvallatástól, a rá kiszabandó nagyon sok évi börtöntől való félelmében a megtört fogoly “vall” – engedelmesen felmondja a számára előkészített “vallomást”. Mind több hírt olvasok arról, hogy az ukrán titkosszolgálat az első vonalakból – de a hátországból is – donyecki katonákat, tiszteket raboltat el, hogy aztán kínzásokkal ilyen „vallomásra” kényszerítsék őket. Ilyen lehetett az említett három honvéd is. Akiket jelenleg az artyomovszki vizsgálati börtönben tartanak fogva. h

Mit mondjak olyankor, amikor a magyar tévé híradója egy, az ukrán tüzérség által lőtt DONYECKI lakóházzal “szemlélteti, hogy a beste “szakadárok” lövik az ukránok megszállta Avgyejevka település egyik lakóházát? Mit mondjak akkor, amikor az ukránok sorozatban értesülök egy újabb donyecki település elfoglalásáról – miközben a donyecki hírekből megtudom: az adott település elfoglalása nem igaz – vagy már egy (két) éve ukrán megszállás alatt van?

Nos, hát. Fogtam magam és fölkerekedtem, és útnak indultam fárasztó és egyáltalán nem veszélytelen misszióm teljesítése érdekében.

UTAZÁSOM LEGFONTOSABB TANULSÁGA: AMIT OTT LÁTTAM, SAJÁT SZEMEIMMEL; AMIT OTT FORGATTAM, amit az ottani emberekkel személyesen elbeszélgetve hallottam – AZ SEMMIBEN SEM TÉRT EL ATTÓL, AMIT AZ OROSZ EREDETŰ HÍREKBŐL EDDIG IS TUDTAM. Nos, hát akkor ki is hazudik? Kinek a propagandája félrevezető és destruktív? Kinek a hazug, destruktív propagandája tömi tele nem csupán a közvélemény fejét – DE AMELY PROPAGANDA ALAPJÁN A NYUGATI VILÁG VEZETŐI – a magyar kormányt is beleértve – MEGHOZZÁK ÉLETVESZÉLYES, AZ ÚJ VILÁGHÁBORÚHOZ VEZETŐ KULCSFONTOSSÁGÚ DÖNTÉSEIKET? Hiszen a sokat szenvedett Donbasszban – teljes joggal – mondogatják: AMIT A NYUGATI (főként az ukrán) ÚJSÁGÍRÓK MŰVELNEK, AZ FÖLÉR EGY HÁBORÚS BŰNTETTEL.

A Donyeck Október kerületében tett látogatás során, félig, vagy teljesen lerombolt családi házas övezet, kihalt, elnéptelenedett utcák láttunk.

Néhány nappal Donyeckbe érkezésünk előtt pedig, a donyecki pályaudvar mögötti, egyik lakótelepet az ukrán tüzérség 120 mm-es aknákkal lőtte. 40 perc alatt 8 aknát lőttek ki, szabályos időközönként (ötpercenként), „zsinórban”, egymástól 25 méterre. Szerencsére áldozatok nem voltak, de egy, két nappal korábbi ágyúzás miatt betörött ablakok kijavítása után, a munkát kezdhették elölről.

Az itthoni hírekből tudjuk: ha egy második világháborúból származó, 120 mm-es aknát találnak, az egész környéket kiürítik az elszállítás idejére. Ilyen rakétából ezt a lakótelepet, nem egészen háromnegyed óra alatt, nyolccal „kínálták meg”.

 

 

Originally posted 2019-01-25 12:11:56. Republished by Blog Post Promoter