A magyarság titkos története, amiről soha nem fogsz történelemórán hallani: Megtagadott őseink

A magyarság titkos története, amiről soha nem fogsz történelemórán hallani: MEGTAGADOTT ŐSEINK!

A Kárpát Medence egy része szinte bizonyos, hogy egy ősi temető. Őseink sírhalmain élünk, mellettük megyünk el, anélkül hogy tudomást vennénk egyáltalán ezekről a helyekről.

A mindennapi ember számára más tűnik fontosnak, mint az hogy mélyen elgondolkozzon bizonyos múltbéli kérdéseken, megvizsgáljon érdekes helyeket, és felfigyeljen az őt körülvevő nagyon régóta ott található különböző beszédes jelekre.

Megtagadtuk őseink

Csak úgy ismerhetjük meg múltunk teljes képét, az elhazudott, átírt igazságot, ha tisztában vagyunk minden aprósággal.

Sajnos az I. István királyunk óta elterjedő kereszténység az egykori mitikus magyar lényekből, hősökből is negatív személyeket teremtett, (amelyekkel nem tudott mit kezdeni, azt elhallgatta, és inkább megfeledkezett róluk). Így ők lettek isten ellenségei. Ilyen Góg és Magóg története is, vagy épp a magyar Baál papok mítosza.

A bibliában Góg és Magóg abszolút negatív alakok, isten ellenségei, holott más források az iráni, kaukázusi és szkíta azt erősítik meg, hogy az ikerfivérek isteni származékok, és akik a hun nép dicső őskirályai!

Mint ahogyan Ady Endre is megírta egy versében: „Góg és Magóg fia vagyok én…”

Az Orion-család

Nimród király örök emlék a csillagokban, hiszen az Orion köd, a Nyilast, a nagy vadászt őrzi ma is a csillagkép. Nimród félistenként egyfajta hős lázadóként harcol az embereket sanyargató istenekkel. Az erdő vadjaival megegyezik, hogy húsukat nem fogyasztja, így a vadászat Tiszteletbeli Istenének is tekintik.

Apja ember, neve Tamaisz, neve a sumer Dumuzi akkád változatból Tammúz névalakból származik. Adonisz a meghaló-feltámadó isten görögösített alakja, aki az ősszel meghaló s tavasszal újjászülető természetet testesíti meg. (Véleményem szerint, mai név-formájában: Tamás),

Nimród anyja félisten, Tünde, akinek a neve: Eilana, vagyis a nevezetes Tündér Ilona, = Élőanya.

Ő az, aki kortalan, halhatatlan, de áldozatot hoz: Nimród világra hozatalával, a szülésbe belehal. Ezt viszont apja nem tudja kezelni, és a kis Nimródot hibáztatja felesége haláláért.

Nimród magányosan nő fel, s élete minden percében az íjászat tudományát fejleszti.

Egy félremagyarázás tisztázása

Felesége akárcsak édesanyja, szintén Tünde származású, neve: Enah (Enéh) állítólag Szarvastehenet jelent, de véleményem szerint ez ostobaság és merő kitaláció!

A magam részéről erősen kétlem azt, hogy egy Tünde asszony „szarvastehénnek” hívja magát, csakúgy, mint ahogy Emes-sel is hasonló az én problémám. Emes, Álmos herceg anyját a mi rendkívül lelkiismeretes, igazi hazafi történészeink „leanyadisznózták” mivel nem tettek különbséget az Emes és az Emse szavak között, sőt nézeteik szerint a kettő egy és ugyanaz!

Meglátásom szerint az Enah, Enéh név, nem lehetett más csakis Anna vagy Anné. Van ilyen női nevünk, és ez a név is akárcsak az Ilona nagyon is régi magyar nevünk!

De az Anya sem kizárt. Kétlem, hogy egy tünde nő szarvastehén és később egy magyar nő pedig hozzá teljesen méltánytalan „koca” nevet viseljen, ez is csak történészeink „hozzáállását” mutatja, akik igyekeztek minket, magyarokat „lejáratni” mindenki más előtt. Hogy ezek pedig „Totemjelképek” voltak, az is nagy kamu. Először is: a szarvas totem nem női, hanem férfi jelkép, másodszor: a koca vagy anyadisznó totem pedig nem ismert a múltból! Erre nincs mentség!

nimrod orion 1

Azt már tudjuk, hogy aljas történelemhamisítás zajlott Magyarországon, és a magyarokkal olyan elkövetett gaztett esett meg, amelyet nagyon nehéz helyrehozni, helyre állítani.

Itt a legtöbb dolog nem igaz, csak üres kitaláció. Ügyes spekulánsok félrevezető manővere. Sok ember sajnos ma sincs tisztában a magyarság múltjával, bármiféle meggyőződés nélkül alkot véleményt, olyasvalamiről, amiről úgy gondolja, hogy az „úgy volt”, mert ezt tanulta az iskolában.

Tanulta, mert tanították neki, (vagyis a fejébe verték), pontosan azért, hogy el ne felejtse. Erre azt szoktam mondani, hogy az igazságot nem kell senkinek sem megtanítani, hiszen arra úgyis ráérez idővel az ember, ha egy kicsit elgondolkozik.

Enah-Anya

Az Enah névvel kapcsolatban még egy apróság szúr szemet, mégpedig az, hogy az Ünő-nek van levezetve, azaz: Ü-nő, vagyis Ő-Nő =(Ő a nő). Az Ü Ő-ként, azaz személyes névmásként szerepel. Ezzel viszont meg csak az a baj, hogy ha őseink az Ü-betűt Ő-nek ejtették volna, akkor az Ő-t, (a személyes névmást), akkor a másik ő-t (a „nőben” lévőt) vajon miért nem?

Nimródtól származtatható a szkíta nép, ő a magyarság mitikus őskirálya. Nimród elsőszülött gyermekei kétpetéjű ikrek voltak, a neveik több formában maradtak fenn.

A sumer-magyar változat: Hunur (Hunor) és Magur (Magor), a Görögösített változat: Naposz és Pálosz, a kelta pedig: Túr és ír.

Természetesen a Kelta változat is erős „rokonságot” mutat a magyarral, mert a szkíta családba tökéletesen beleillik, azaz a kelta maga a keleti származást mutatja, Keleta vagyis „keletről jövőt”, Keletit jelent –szerintem. (Vagyis ez tökéletesen elmondja azt, hogy a kelta nép is a mai Szíria, Irán területéről származik…)

Nimród hatalmas szkíta birodalmat mondhatott magáénak. A Himalájától egészen a nyugati tengeren lévő gazdag szigetig terjedőt.

Nézeteltérése lett az istenekkel, így Babilonban sumer földön egy tornyot épített, amellyel a Sötétség urát Ahriman-t (magyarul: Ármányt s ez véleményem szerint nem volt más, mint az eredő gonosz, az „igazi” sátán) szerette volna megközelíteni, az ellene való harcában.

Ez idő tájt fiai 10-12 esztendősek, de a várható nagy háború elől feleségét, (aki éppen terhes a harmadik gyermekükkel), két fiával elküldi a messzi északnyugaton lévő palotájába, amely – figyelem, lényeges pont következik – az Isztrosz (görögül) folyó nagy délre forduló kanyarulatában van. Ez az Isztrosz folyó, az Ister, régi kelta nevén Danu, de a mai nevén: a Duna.

Forrás

 

Originally posted 2019-03-09 12:50:34. Republished by Blog Post Promoter