A leghatékonyabb tömegpusztító fegyver: a pénz! Ez fellebbenti a fátylat a világot hajtó gépezetről

a leghatekonyabb tomegpusztito fegyver a penz ez fellebbenti a fatylat a vilagot hajto gepezetrol

David Rockefeller: “Csak egy megfelelően nagy válságra van szükségünk, és a nemzetek el fogják fogadni az Új Világrendet”

„Attól tartok, a hétköznapi állampolgároknak nem tetszene, ha megtudnák, hogy a bankok létrehozhatnak és létre is hoznak pénzt… és akik a nemzet hiteleit felügyelik, azok irányítják a kormányok politikáját, azok tartják a markukban az emberek sorsát.”

(Reginald McKenna a Midlands Bank Igazgatótanácsának egykori elnöke)

A Rend által immár évszázadok óta alkalmazott, az idők során folyamatosan fejlesztett hatalmi mechanizmusok és technikák igen összetettek, a kívülálló számára szinte átláthatatlanok.

Ez nem csoda, hiszen ténykedésük globális jelleget öltött, és a regnáló gazdasági rendszerben – amit természetesen ők alakítottak olyanra, amilyen – akár többszörös fedéssel élve tehetik magukat úgyszólván láthatatlanná.

Igen, ők az a bizonyos láthatatlan, vagy más néven háttérhatalom.

Befolyásukat minden túlzás nélkül jellemezhetjük gigászinak, hiszen nincs olyan szektor, ágazat, aminek az élén ne az ő embereik, megbízottjaik ülnének. De lássuk, mik ennek a világuralmi gépezetnek a legfontosabb alkotóelemei, vagyis milyen módszerekkel kebelezte be a világot az Illuminátus Rend!

Teljesen egyértelmű, hogy manapság ha valaki uralni akarja a világot, annak elsősorban a gazdasági életet kell valamiképpen megkaparintania, ezt pedig a legkönnyebben a kereskedelmi bankok segítségével teheti meg.

A hitelpénz-rendszer abszurd világában ezek a pénzintézetek teremtik meg bármilyen vállalkozás, állami beruházás alapvető feltételeit azzal, hogy kölcsönöket folyósítanak szinte bárkinek.

Odáig jutottunk, hogy ma már nagyon kevesek rendelkeznek nagy mennyiségű, bármikor mobilizálható pénzösszegekkel, a leggazdagabbak vagyonát például a virtuális térben létező elektronikus bankszámlák és a szintén a virtuális világban létrehozott részvények adják.

Természetesen ezen kívül rendelkeznek ingatlan- nemesfém- és egyéb, anyagi természetű javakkal is, azonban ezek túlnyomó többségét hitel terheli – amit a kereskedelmi bankok folyósítottak.

Tisztán látható tehát, hogy a legnagyobb bankok azok, amik ebben a világban akár élet-halál urai, eldönthetik, hogy melyik vállalkozás életképes, melyik nem. Kényük-kedvük szerint manipulálják a nemzeti valutákat, a gabona, illetve még sok minden más árát a tőzsdén, és persze a kamatlábakat, valamint a mindezeket befolyásoló piaci folyamatokat.

Pénzzel majdnem mindent meg lehet vásárolni, az anyagi világ egészét biztosan, és a nagy helyzet az, hogy ezt immár többszörösen megtették.

Egy tanulmány szerint az egész világ adósságállománya mintegy háromszorosa annak a kézzelfogható, mérhető értéknek, ami ezen a bolygón megtalálható.

Némi megnyugtatásul szolgálhat, hogy ez a kamatterhelt végösszeg…

Hogy mit jelent ez egészen pontosan? Elsősorban azt, hogy ez az adósságállomány egész egyszerűen visszafizethetetlen. Amennyiben rendelkezésünkre állna a jelenlegin kívül még két, pontosan ugyanilyen Föld, és ezeket át tudnánk adni a hitelezőinknek, hogy rendelkezzenek azokkal kedvük szerint – hiszen ők a tulajdonosok – úgy az emberiség 99%-ának nem maradna semmije! Még egy zoknija sem. Ez halálosan komoly. Ha a választ leegyszerűsítjük, akkor azt kell mondanunk, hogy a gazdasági bankok mostanra annyi hitelt bocsátottak ki, hogy többszörösen jelzálogtulajdont formálhatnak mindenre. Végül is ez volt a cél.

Ez nem egy új találmány és a kezdetekben még meglevő, mozgatható, bármikor bemutatandó fedezethez kötötték a hitel folyósítását, ám a bankok a háttérhatalom, vagyis a Rend támogatásával ezt csakhamar kijátszották és eljutottak addig a pontig, amikor a fedezetüket sokszorosan meghaladó arányban helyeztek ki kölcsönöket. Hogy tisztán lássanak, ezt a megállapítást is leegyszerűsíthetjük.

Amennyiben egy bankba valaki bevisz tíz dollárt és azt megtakarításként elhelyezi a fiókban, úgy a bank a továbbiakban azt kiadhatja hitel formájában másoknak.

Az arányszám? Nos, a bevett szokás sokáig az volt, hogy tíz dollár lekötéssel 100 dollárnyi kölcsönt folyósítottak, vagyis a valóban létező összeg tízszeresét!

Ezt a virtuális számlák, bankkártyák korában egész egyszerűen meg lehet lépni, hiszen ezek az összegek pusztán mint digitális információk „léteznek” a rendszerben, a valósághoz semmiféle közük nincs. Az említett tízszeres váltó egyébként egy több évvel ezelőtti állapotot ír le, biztosak vagyunk abban, hogy ez a helyzet azóta csak rosszabbá vált, vagyis a betétek és a kihelyezések közötti szakadék még mélyebbé válhatott. A hitelpénz tehát virtuális, fedezet nélküli semmi, amivel sikerült megvásárolni az egész világot.

Ezért a legfontosabb hatalmi gépezet a globális gazdaság és az azt nem létező tőkével pumpoló bankszektor.

„Attól tartok, a hétköznapi állampolgároknak nem tetszene, ha megtudnák, hogy a bankok létrehozhatnak és létre is hoznak pénzt… és akik a nemzet hiteleit felügyelik, azok irányítják a kormányok politikáját, azok tartják a markukban az emberek sorsát.”
(Reginald McKenna a Midlands Bank Igazgatótanácsának egykori elnöke)

A fedezet nélküli pénzzel és a hitellel egész régiókat lehet tökéletesen kiszolgáltatott helyzetbe hozni, népeket elszegényíteni, adósságcsapdába sodorni, ami által kvázi rabszolgasorba kerülnek az áldozatok. Manapság szinte egyetlen ország sincs a bolygón, ami ne fuldokolna az adósságban. Csak egy példa, ami minden bizonnyal sokakat meg fog lepni: Az Egyesült Államok adósságállománya közelítőleg 20 trillió dollár.

(A trillió a milliárdszor milliárd művelet végösszege!)

Ez az elképesztő, sőt, ijesztő összeg folyamatosan és rohamos mértekben növekszik, és nem látni a végét. Könnyedén belátható, hogy ez egy csődhelyzet és kizárólag az üzleti élet „jóindulatán” múlik, hogy az ország még nem omlott össze.

Persze ennek elkerülésében komoly szerepet játszik az is, hogy amennyiben az USA beadná a kulcsot, úgy a teljes világgazdaságot magával rántaná, így a teljes civilizáció egy feneketlen szakadékban végezné.

„Teljes mértékben függünk a kereskedelmi bankoktól. Minden egyes bankjegyet, ami ma forgalomban van, valamikor, valakinek kölcsön kellett vennie, legyen az készpénz vagy hitel. Ha a bankok bőségesen hoznak létre mesterséges pénzt, akkor virágzunk. Ha nem, akkor éhezünk. Teljes mértékben híján vagyunk a maradandó pénzügyi rendszernek. Amikor valaki teljes mértékben felfogja a helyzetet, akkor reménytelen helyzetünk tragikus abszurditása majdnem hihetetlenné válik előtte – de hát ez van.”

(Robert H, Hemphill, a FED hitelosztály-vezetője, Atlanta, Georgia)

Ezt a rendszert nem azért alkották meg így, mert a pénz mesterei és urai ennyire ostobák lettek volna, és nem látták előre azt, hogy idővel mennyire lehetetlen helyzetben kerül a világ. Sőt, éppenséggel ez lehetett a cél! A gazdasági rendszerünk tehát egy távirányítású bomba, és mi most arra várunk, hogy akinek a kezében ott van az a bizonyos távirányító, mikor óhajtja megnyomni a gombot.

Ekkor jön el egy olyan mély világválság, amilyent az emberiség még soha nem tapasztalt meg. A pénz tökéletesen elértéktelenedik, hiperinfláció sanyargat mindenkit, óriási értékvesztésen megy át minden. A cégek és bankok többsége menthetetlen módon csődbe megy, a teljes üzleti világ lebomlik.

Ezzel együtt a szolgáltatások és az ellátó rendszerek is leállnak, így olyan alapvető rendszerek működése válhat kérdőjelessé, mint az élelmiszer- és ivóvíz ellátás. Kétségtelen, hogy a globális rendszerhiba esetén az egész világon rekordgyorsasággal alakul ki káosz és anarchia. Ember embernek farkasává válik, mindenki úgy éli túl az adott időszakot, ahogy tudja – akár mások meggyilkolása árán.

„Egy globális átalakulás szélén állunk. Csak egy megfelelően nagy válságra van szükségünk és a nemzetek el fogják fogadni az új világrendet.”

(David Rockefeller)

Ez nem egy vicc és nem egy tudományos fantasztikus film forgatókönyve, hanem az Elit, vagyis a Rend elképzelése arról, hogyan vezessék a világot egy katasztrófával járó gazdasági helyzetbe, miképpen mélyítsék el a válságot a végletekig, és amikor már tényleg minden kötél szakad, minden remény odavész és a civilizáció, illetve az emberiség puszta fennmaradása válik kérdésessé, hogyan lépjenek elő a megmentő szerepében egy olyan megoldással, gyógyírral a kezükben, amit végső kétségbeesésében mindenki el fog fogadni. Az elmúlt évtizedekben lezajlott mélyreható kutatások, illetve az Elithez kapcsolható befolyásos személyek fentebb idézett megnyilatkozásai ebben a kérdésben teljesen egyértelművé teszik azt, hogy ilyen formában fogják véglegesíteni az Új Világrendet, és azt globális hatalmi szisztémává tenni. Efelől senkinek nem lehet szemernyi kétsége sem, aki kellőképpen tájékozott.

Persze felmerülhet a kérdés: Amennyiben tényleg ez fog történni, és a pénz értéke nullára redukálódik, hitele, vásárlóértéke semmivé enyészik, ha maguk a bankok is elpusztulnak, sőt, a teljes gazdasági szektor megsemmisül, akkor vajon hogyan őrizhetik meg hatalmukat és befolyásukat azok, akik az Elit tagjai és éppenséggel ezeken a rendszereken keresztül gyakorolhattak szinte isteni szerepüket?

Nos, tudvalevő, hogy vannak úgynevezett örök értékek, amik semmilyen körülmények között nem értéktelenednek el teljesen.

Ilyen az arany, a föld, vagy az ingatlan. Azt is tudjuk, hogy a különböző pénzügyi vállalkozások, cégek éppen ezekbe fektetnek be, méghozzá esztelennek ható összegeket. Egyes jegybankok lázas aranyvásárlásokat hajtottak és hajtanak végre, gigászi kiterjedésű földterületeknek lettek a tulajdonosai, a legtöbb ingatlanban pedig már most is ott van a tulajdonrészük a jelzáloghiteleik okán.

Magyarán ők alaposan felkészülnek arra a bizonyos, elkerülhetetlen gazdasági világvégére.

Originally posted 2018-11-19 19:47:01. Republished by Blog Post Promoter