A Kárpát-medence az emberiség őshazája? A magyar kultúra nyomai világszerte – felfedezések amikről az MTA mélyen hallgat…

magyar-osi-turul-1-585x390.jpg
Magyar ősi turul jelkép egy mezopotámiai faragáson, mely az élet fáját ábrázolja – jobbra

Léteznek olyan nagy és ősi felfedezések a magyarságról, melyet végül soha nem tudhattak meg igazán részleteiben a magyarok.

Olyan ősi titkok, tények, melyek erősítették volna nemzeti öntudatunkat, melyek egy új és egységes néppé kovácsoltak volna.

Bizonyos csoportoknak ugyanis nem áll érdekében egy egészséges önképpel rendelkező nemzet… A Magyar Tudományos Akadémia számtalan felfedezésről mind a mai napig nem beszél.

A lenti felfedezéseket mid megtették. Valós emberek, kutatók álltak ki az igazukért, aztán el lettek mégis hallgattatva idővel, vagy csak egyszerűen nem engedték semmiylen fórumon felszlalni az igaz magyarsággal kapcsolatban.

A világ egy bizonyos része – melynek komoly hatalma és befolyása van a hazai tudományos világra is – ugyanis abban érdekelt, hogy a valódi magyar őstörténet ne kerüljön napvilágra.

Az ugyanis veszélybe sodorná az egyetemes világképet is.

A leletek és régészeti nyomok mind egy irányba mutatnak ugyanis: hogy az emberiésg jelentős része, vagy talán telejs egésze a Kárpát-medencéből származik, és bizonyos értelemben mindannyian az ősi magyarok leszármazottai…

Őseink nem elfoglalták a Kárpát-medencét, hanem egy részük kezdettől fogva, mindenkit megelőzve itt laktott, itt fejlődtek néppé.

Számtalan nyelvi, néprajzi és embertani adat utal ugyanis arra, hogy a magyarság a Kárpát-medence legrégibb őslakossága, és hogy mintegy 10-15 ezer évvel ezelőtt, már az árja népek kialakulása előtt, a kő-,réz- és bronzkorban is itt élt, mert itt keletkezett.

Tataárlaka döbbenetes rejtélyéről sem beszélnek ma már, szinte senki. A felfedezés valódi vetülete el lett hallgatva a világ és a magyarok elől…

Az 1870-es években elképesztő leletek tartották izgalomban az épp akkor megszülető magyar régészettudomány kutatóit.

Erdélyből és a Délvidékről ugyanis olyan bizonyítékok kerültek elő, melyek arra utaltak: nem 896-ban jöttek be először – már ha bejöttek, vagy egy részük, mert itt éltek egy jó ideje sokan – magyarul beszélő népek a Kárpát-medencébe, hanem – bármennyire is hihetetlen – az újkőkorban, 10 000 éve!

Hogy megértsük a tatárlaki leletek igazi jelentőségét, néhány alapvetően fontos ténnyel tisztában kell lennünk. Először is: a régészek sokáig úgy vélték, hogy minden tudás, civilizáció Keletről áradt be Európába az ősidőkben.

Ez annyit jelent, hogy szerintük, mialatt Mezopotámiában világvárosok, Egyiptomban pedig piramisok épültek úgy 4-5000 éve, addig itt, a Kárpát-medencében teljes „kulturális sötétség” honolt…

A magyar őstörténet feltárásából a mesekutatók is igyekeznek kivenni a részüket a népmesék, regék és mondák elemzésével.

Megállapították például, hogy a jégkorszakokat megelőző időkben Földünk északi pólusa a mai Magyarország területén volt.

Ennek bizonyítékát azok a népmesék őrzik, melyek azt állítják, hogy valaha rég egyetlen nap volt egy egész esztendő, ami csak a sarkkörön lehetséges…

Más kutatók azt is megállapították, hogy a Kárpát-medencét sosem fedte be a jég, mert a nagyfokú vulkanikus tevékenység, valamint a sok hévízforrás ezt nem engedte.

A viszonylag kellemes éghajlat pedig lehetővé tette, hogy itt fejlődjön ki az emberiség két ága: a hosszúkás koponyájú, húsevő, ragadozó vademberek és a gömbölyű fejalkatú, fejlettebb faj, a magyarság őse.

Hogy ezen kutatások és felfedezések mennyire igazak mások szemében, az nagy talány.

Mi sem állítjuk, hogy minden feltétlen a leírtak szerint volt és történt, elvégre a történelem tudománya nem tévedhetetlen és gyakran elméletekre alapoz.

Amennyiben érdekesnek találtad az itt közzétett információkat, kérjük terjeszd a cikket, juttasd el másokhoz is. Köszönjük!

Az azonban sokat mondó, hogy a nyilvánvaló ásatások, felfedezések és talált régészeti leletek ellenére sem, lehet hallani róluk a fősodratú médiában…