A Holt-tengeri tekercsek szerint Noé bárkája egy földönkívüli szerkezet volt?

A Holt-tengeri tekercsek olyan utalásokat tartalmaznak, melyek szerint elképzelhető, hogy Noé bárkájának nem hajó alakja volt, hanem korong alakja, mint egy óriási ufónak.

Tényleg sokkal fejlettebb technológiát tartalmazott a bárka belseje, mint amit az akkori kor megengedett? Ki, vagy kik segítettek, hogy a bárka felépüljön? Isteni segítség, vagy égből kapott tudás? Noé bárkájának titka.

Döbbenetes dologra utalnak a Holt-tengeri tekercsek. A bennük szereplő információk alapján ugyanis egy olyan Noé bárkája rajzolódik ki, melyre soha nem is gondolt volna senki.

A bárja ugyanis korong alakú volt, és jóval nagyobb, mint ahogyan eddig sejtették.

A holt-tengeri tekercsek első darabjait 1947-ben egy beduin kecskepásztor találta meg, bár azt állította, hogy két évvel korábban már szert tett rájuk, csak a sátrában bújtatta őket – a Kumráni-hegység egyik barlangjában.

A tekercsek többféle témában íródtak, az Eszter könyve kivételével a teljes Ótestamentumot tartalmazza héber nyelven. Mivel az Ótestamentumot a tekercsek felfedezése előtt csak a középkori másolatokból ismertük, a felfedezés hatalmas jelentőségű volt annak idején.

A bibliai kéziratokon kívül apokrif vallásos szövegek és egyéb iratok is előkerültek, mint az Újszövetségben is idézett Énok könyve, Józseffel, Amrámmal és Mózessel kapcsolatos fiktívnek vélt történetek, és néhány apokrif zsoltár is.
holt-tengeri-tekercsek

Sokáig nem tudták a nagyon elhalványodott, megrongálódott oldalakat olvasni. Azonban ahogy fejlődött a tudomány, a kétezres évek után 2008-ban egy projekt keretében modern technológiát vetettek be, hogy az elhalványodott, rejtett írásokat is láthatóvá tegyék.

2011 szeptemberében olyan írások és oldalak is olvashatóvá váltak, melyek korábban rejtve voltak.

Az egyik ilyen oldal teljesen máshogy írja le Noé bárkáját, mint ahogyan a Bibliából és az elterjedt ábrázolásokból ismerjük.

A modern technika által láthatóvá tett szavakat, mondatokat később még ígéretesebb eljárásoknak vetették alá, így teljesen kiolvashatóvá váltak. A szövegek együttesen arra utalnak, hogy

Noé bárkája korong vagy piramis alakú lehetett, mint egy óriási ufó.
A lefordított szövegek jelentése szerint ugyanis a bárka oldalai a bárka legtetején összezártak. Ezt többféleképpen lehetett érzelmezni a tudósoknak. Vannak, akik szerint egy hatalmas diszkosz alakú tárgy lehetett a bárka, lényegében ezért végtelen oldallal, melyek a tetején “összezártak”.

Mások szerint viszont ez egy piramis szakszerű korabeli leírása. A piramisnak jól meghatározható oldalai vannak, melyek élei a tetején találkoznak.

A Biblia eredeti leírása a bárkáról azt állítja, hogy inkább egy óriási dobozra hasonlíthatott. Egy nagy téglatestre. Nem volt kifinomult hajótest, sem egyéb a hajózásra jellemző szerkezet rajta.
Itt az a kérdés, hogy melyik ábrázolás áll a legközelebb a valósághoz, melyik a leghitelesebb. Bármelyik új változat érdekes kérdéseket vetne fel.

Ha valóban piramis alakú volt, akkor felmerülhet a kérdés, hogy vajon kapcsolatban állt-e Noé, és az egyiptomi civilizáció egymással?

Egyes tanulmányok készítői úgy vélik, hogy az Egyiptomi és Bibliai történelmi kronológia között nagyon sok a hasonlóság, egybevágás, ami azt igazolja, hogy a Bibliában leírt eseményke, történések legalább egy része biztosan megtörtént eseményt tár fel.

Talán a piramisokat azért építették Egyiptomban, mert a bárka és története előtt szerettek volna tisztelegni? Vagy maga Noé épített piramis alakú bárkát, hogy így kérje az Istent, hogy könyörüljön meg rajtuk?
Ezek persze vad elméletek, de még akár igazak is lehetnek. Mi van, ha Noé csak azzal volt tisztában, hogy az Isten, valamiféle felsőbbrendű lény szól hozzá?

Talán azt gondolta, hogy Egyiptomi isten szól hozzá. Noé egy istenben hitt, de nem zárta ki, hogy kapcsolatba lehetett más istenekkel is.

Sőt, egyes vélekedések szerint Noé úgy hitte, hogy minden istenség mögött ugyanaz a magasztos, felsőbbrendű entitás áll, vagyis a teremtő.

Minden ember, minden kultúra vagy nép ugyanahhoz az egyetlen és egyetemleges teremtőhöz imádkozik, csak más-más “ikonokon” keresztül.

Talán ez megmagyarázná, hogy miért piramis alakúra építette a bárkát. De mi van, ha nem piramis, hanem inkább egy diszkosz volt?

Rejtett-e modern technológiát a bárka? Egyáltalán hogyan élte túl az óriási özönvizet egy egyszerű ember által épített szerkezet akkoriban?

Sokan úgy vélik, hogy Noé egymaga készítette a bárkát, Isten parancsára, mások viszont ezt lehetetlennek tartják, és állítják, legalább több tucatnyi ember hónapokon át tartó összehangolt munkája lenne szükséges hozzá.

Az szintén egy érdekes kérdés, hogy a megépített bárka hogyan volt elsőre is olyan stabil, hogy kibírjon egy ekkora katasztrófát. Az Isteni gondviselést most ne vegyük alapul, pusztán technikai kérdésként vegyük figyelembe.

Noé bárkája a leírások szerint fennakadt, megfeneklett az Ararát hegyen. A valóságban azonban az is lehet, hogy nem megfeneklett, hanem leszállt…

Mi van, ha a bárka jóval modernebb, korát meghaladó technikát tartalmazott a belsejében, mely lehetővé tette, hogy túléljenek a rajta lévők egy globális kataklizmát?

Talán a bárka diszkosz alakja révén képes volt a levegőbe emelkedni saját tengelye körül forogva.

De egy fából készült űrhajó? Nem bizarr ez egy kicsit? Nos, első hallásra furcsának tűnhet, de ne feledjük, hogy több ezer évvel ezelőtti eseményről van szó, nem meglepő.

A repülést “feltaláló” Wright-fivérek előtt már számtalan olyan főleg fából készült szerkezet tervét megtalálták már, melyek repülő szerkezetek voltak. A fát bizonyos tulajdonságai miatt annak idején könnyebbnek gondolták, és nem számoltak azzal, hogy a fa sokkal sérülékenyebb.

Mások szerint a bárka azért épült fából, hogy elrejtse a benne helyet kapó modern technikát, és valójában a bárka tele volt különféle fémekből készült panelekkel, szerkezetekkel, melyek nem engedték, hogy széthulljon.

Hogy ki, vagy mi segítségével tett szert Noé erre a tudásra, hogy ilyet építsen? Nos, arról nem ír a Biblia, de semmi nem zárja ki azt, hogy az Isteni sugallat talán idegen lények segítsége lehetett.

Elvégre Isten maga is egy idegen lény volt sokak szerint, akit azért tekintett az emberiség teremtőnek, mert olyan technológiával és tudással bírt, hogy az óriási hatalmat adott neki a szemünkben.

Addig azonban egyik elmélet sem kerülhet bizonyításra, míg valaki meg nem találja minden hitelt érdemlően a bárka maradványait.

Az utóbbi évtizedekben, években már többször beszámoltak arról, hogy itt-ott feltehetőleg megtalálták a bárkát, a legendás hajót, azonban ezek közül csak egyről derült ki végül, hogy nagyon valószínű, hogy tényleg a bárka maradványa lehet, de róla még egy későbbi cikkünkben említést teszünk részletesebben…