A Harmadik Birodalom környezet kímélő ingyen-energia kutatásai

Tudjuk, hogy minden két elven működik, amelyek meghatározzák a dolgokat és történéseket. Ezek a fény és a sötétség, a jó és a rossz, az alkotás és a megsemmisítés. Ez a két elv: az alkotó és a romboló határozzák meg technikai eszközeinket is.

Ezen új tudomány egy másik harcosa Viktor Schauberger volt, aki állandóan azt hajtogatta: helytelenül mozgattok.

A feltaláló e kijelentése az (aero)ezoterikum körébe sorolható dolgok leglényegesebb pontjára tapint.

Manapság azt mondanánk ez az alternatív energia keresése. De akkoriban sokkal többről volt szó, egy másfajta tudományról, egy alapvetően új technikáról. Leegyszerűsítve azt mondhatnánk, implózióról volt szó explózió helyett.

A Harmadik Birodalom pozitív gondolkodású ezoterikusai felismerték, hogy minden isteni teremtmény lényege az építés, de sosem a rombolás.

Egy olyan technika, amely az explózión, tehát a romboláson alapul, nem egyezhet az isteni elvvel. A belső égésű, például a dugattyús motor vagy a rakétahajtómű a robbanás elvén működik, tehát a rombolás ereje szolgál működése alapjául. Ezért ezek hatása káros kell, hogy legyen.

Az azóta általánossá vált környezetszennyeződés, amelyet a robbanómotorokon alapuló technológia okozott, amelyekhez az atomenergia is tartozik, a kipufogógázok és így tovább, egyértelművé teszik, hogy a maga idejében létrehozott másfajta technika alkalmazása jogosnak bizonyult.

Viktor Schauberger kísérleti repülőgépei levitációs erőkkel dolgoztak, az új energiák és meghajtó források keresése közben újra és újra szerephez jutottak az ezoterikus elvek. Ilyen kutatásnak minősül különösképpen az elektrogravitáció és a tachionikus hajtóművek kifejlesztése.

Úgy tűnt, hogy megtalálták az új technika magját, a jövő üzemanyagtól független, olcsó és tiszta energiáját. Johannes Kepler felismerése Píthagorász titkos tudományának újra felfedezéséhez vezetett.

Viktor Schauberger rezgéselmélete hagyományosan kapcsolódik az említettek tanításaihoz. A görög tudós akusztikus mérőműszere, a monochord a hangok segítségével bemutatja a kozmosz felépítését, ami a felső hangsoron alapul.

Az egységek egész számú többszörösei határozzák meg az anyagok szerkezetét a világűrben is és az atomokban is, ez igaz a kémiai elemek periódusos rendszerére, a Mendel-féle öröklődési törvényre, a kristályok szerkezetére és így tovább.

Mindenhol, ahol egységnyi struktúrák vonatkoznak a hullámhossz alapelvére, a felső hangsorra bukkanunk.

Viktor Schauberger a hullámhossz matematikáját arra használta, hogy a belső világokról és azok rezgéséről szóló tanítását kifejlessze és felépítse. Mindamellett matematikája nem euklideszi jellegű.

Pithagorász titkos tanításait a templomos lovagok átvették, megőrizték és tovább adták, Viktor Schauberger pedig arra fordította ezt a tudást, hogy kifejlessze összegező technikáját, s így jutott el az implózióhoz.

A természetes energiatérképen kézenfekvően láthatjuk az alfát és az omegát, az alaphangot egészen a felső hangokig, egész fel a legfelső hangig, úgy, ahogy az univerzum felépül.

Az alfa és az omega a szellemet és az anyagot jelképezi. Tehát itt nagyon érdekes dologgal állunk szemben. Ez az elmélet tette lehetővé ennek a magas szintű technikának a kialakulását, az implóziót, a belső világok potenciáljának hasznosítását a külső világban.

Az energiapályák és az implóziós technika segítségével eljutunk az antianyag birodalmába és ezzel együtt megvalósulhat a nehézségi erő leküzdése is.

1934 júniusában Adolf Hitler birodalmi kancellár magához hívatta Viktor Schaubergert, hogy számoljon be eredményeiről. A feltaláló közölte, olyan technikát kíván megvalósítani, ami képes összhangba kerülni a természettel.

Röviddel a két birodalmi megbízott megérkezése előtt Hitler átadta Herman Göring tervét, és azt mondta:

Viktor Schauberger Úr, megfogja beszélni a dolgot két úrral, és holnap, vagy legkésőbb holnapután újra találkoznunk kell majd.

Aztán közölte a két birodalmi megbízottal:

Ez a terv érdekel engem. Mi németek létre fogjuk hozni a bioenergiára alapozott technológiát.